Στα σκαριά Σχολή Ξενοδοχειακών Σπουδών στην Πάφο

Στα €7 εκατ. το κόστος του έργου - Θα περιλαμβάνει φοιτητικές εστίες, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, καφετέρια και γυμναστήριο

Την έγκριση της Περιβαλλοντικής Αρχής έλαβε η ανέγερση της Σχολής Ξενοδοχειακών Σπουδών στην Πάφο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την σχετική γνωμάτευση, το έργο αφορά την ανέγερση Σχολής Ξενοδοχειακών Σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Κολέγιο) στο Δήμο Γεροσκήπου της Επαρχίας Πάφου.

Η προτεινόμενη ανάπτυξη ξενοδοχειακής σχολής σημειώνεται ότι στοχεύει σε συνολικό αριθμό 300  φοιτητών και περιλαμβάνει τοπιοτέχνηση, χώρους πρασίνου  και χώρους στάθμευσης για 171 αυτοκίνητα.

Όσο αφορά το εκτιμώμενο κόστος του έργου, αυτό ανέρχεται στα €7.000.000

Το συνολικό εμβαδόν του τεμαχίου του έργου είναι 35.580 m2 περίπου και, σύμφωνα με την σχετική έκθεση πληροφοριών, η ξενοδοχειακή σχολή θα αποτελείται από τα ακόλουθα:

  • Φοιτητικές εστίες οι οποίες θα περιλαμβάνουν 3 διώροφες κτιριακές μονάδες. Μία από αυτές θα αποτελείται από 24 διαμερίσματα σε κάθε όροφο, ενώ οι υπόλοιπες από 12 διαμερίσματα,  αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηρίων οι οποίες θα περιλαμβάνου 2 διώροφες κτιριακές μονάδες με 3 αίθουσες διδασκαλίας η καθεμία,
  • Αμφιθέατρο διδασκαλίας το οποίο θα αποτελείται από 2 ορόφους,
  • Βιβλιοθήκη η οποία θα αποτελείται από 2 ορόφους,
  • Γραφεία διευθυντών / καθηγητών και γραμματείας,
  • Καφετέρια / κυλικείο / χώροι αναψυχής,
  • Ισόγειο το οποίο θα περιλαμβάνει 4 αποθήκες, αποδυτήρια και αποχωρητήρια,
  • Γυμναστήριο με χώρους αποδυτηρίων ανδρών και γυναικών, 3 αποθήκες, κερκίδες,
  • Ανοικτό χώρο αθλοπαιδιών έκτασης 3.000 m2 περίπου και
  • 3 χώρους στάθμευσης οι οποίοι θα περιλαμβάνουν συνολικά 171 θέσεις στάθμευσης.

νγφ

Σύμφωνα με την γνωμάταυση του έργου, οι φοιτητικές εστίες θα έχουν συνολικό εμβαδό 4643 m2 και θα είναι χωρισμένες σε 3 κτιριακές μονάδες. Η κάθε κτιριακή μονάδα θα είναι διώροφη. Η κτιριακή μονάδα Αρ.6 θα  αποτελείται από 24 διαμερίσματα σε κάθε όροφο, ενώ η μονάδα Αρ.7 και Αρ.8 από 12  διαμερίσματα. Μεταξύ της κτιριακής μονάδας Αρ.7 και Αρ.8 θα υπάρχει χώρος υποδοχής.Από το σημείο αυτό θα γίνεται η πρόσβαση στα διαμερίσματα, είτε μέσω κλιμακοστάσιου  είτε μέσω 2 διαφορετικών ανελκυστήρων, στα δύο διαφορετικά επίπεδα που θα  κατασκευαστούν οι εστίες. Μεταξύ της κτιριακής μονάδας Αρ.6 και Αρ.7, και στο δυτικό άκρο της κτιριακής μονάδας Αρ.6 θα υπάρχουν επίσης κλιμακοστάσια που θα οδηγούν στα  διαφορετικά επίπεδα των εστιών.

Οι αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηρίων θα καταλαμβάνουν 1314 m2 και το αμφιθέατρο  διδασκαλίας θα έχει συνολικό εμβαδόν 342 m2 και θα αποτελούνται  από 2 κτιριακές μονάδες, από 3 αίθουσες διδασκαλίας η καθεμία. Δηλαδή θα αποτελούνται από 2 ορόφους και θα εκτείνονται σε ύψος 8.25 m. Το αμφιθέατρο θα αποτελείται από 2 ορόφους,  στο ισόγειο θα υπάρχουν 4 αποθήκες, αποδυτήρια ανδρών και γυναικών και αντίστοιχα  αποχωρητήρια. Ο πρώτος όροφος θα έχει κεκλιμένο επίπεδο, το οποίο θα καταλήγει στο  ισόγειο. Απέναντι από τις αίθουσες διδασκαλίας και το αμφιθέατρο θα βρίσκονται τα γραφεία  προσωπικού τα οποία θα καταλαμβάνουν 50 m2 και οι χώροι αναψυχής/ κυλικείο /καφετέρια  τα οποία θα έχουν συνολικό εμβαδόν 472 m2.

φγσ

Σημειώνεται ότι η βιβλιοθήκη θα καταλαμβάνει έκταση 780 m2 και θα αποτελείται από 2 ορόφους. Οι 2 όροφοι θα χωρίζονται μεταξύ τους με ξύλινη κατασκευή και μεταλλική δοκό. Το ύψος του  κτιρίου της βιβλιοθήκης θα ανέρχεται στα 9.80 m.

Όσο αφορά το γυμναστήριο, αυτό θα βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του τεμαχίου και θα καταλαμβάνει έκταση 
629 m2. Θα έχει διαθέσιμους χώρους αποδυτηρίων ανδρών και γυναικών, 3 αποθήκες και  κερκίδες. Το ύψος του γυμναστηρίου θα ανέρχεται στα 4.34 m και θα εκτείνεται στα 10.16 m με την προσθήκη των θερμομονωτικών πάνελ. Στον ενδιάμεσο υπόλοιπο χώρο θα υπάρχει ανοικτός χώρος αθλοπαιδιών, έκτασης 3000 m2.

 
21578