ΣΤΑΤ: Η απασχόληση για το 3ο τρίμηνο 2021 αυξήθηκε κατά 1,6%

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 3ο τρίμηνο του 2021 υπολογίζονται στις 194.760 χιλιάδες

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 3ο τρίμηνο του 2021 υπολογίζεται στα 453.425 άτομα, εκ των οποίων 405.259 είναι υπάλληλοι και 48.166 αυτοαπασχολούμενοι.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, η συνολική απασχόληση για το 3ο τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 1,6%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής  Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I), των Υπηρεσιών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (NACE J), των Κατασκευών (NACE F) και των Μεταφορών και Αποθήκευσης (NACE H).

τητ

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 3ο τρίμηνο του 2021 υπολογίζονται στις 194.760 χιλιάδες, με ποσοστό αύξησης 3,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I), των Υπηρεσιών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (NACE J) των Κατασκευών (NACE F) και των Μεταφορών και Αποθήκευσης (NACE H).

γφγφ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Εθνικοί Λογαριασμοί, CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων) Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel).

Επικοινωνία:

κα Δημητρίου Σταυρούλα: τηλ:+35722602205, ηλεκτρ. ταχ.: [email protected]

Σημείωση: Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες θα είναι διαθέσιμοι σε μορφή Excel μέχρι και το 4ο τρίμηνο του 2021. Ακολούθως, τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

 
20856