Σταθερές οι τιμές καυσίμων τον Σεπτέμβρη - Που κυμάνθηκαν

Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2020 παρατηρήθηκαν μικρές αυξομειώσεις στις τιμές των καυσίμων

Ο μήνας Σεπτέμβριος του 2020 χαρακτηρίζεται από μια σχετική σταθερότητα στις λιανικές τιμές πώλησης, σ’ όλα τα είδη καυσίμων, αναφέρει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, ύστερα από καθημερινή παρακολούθηση των λιανικών τιμών πώλησης της Βενζίνης 95 και του Πετρελαίου Κίνησης.
 
Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2020, παρατηρήθηκαν μικρές αυξομειώσεις οι οποίες οδήγησαν σε μια αύξηση στη βενζίνη 95 κατά 0,2 σεντ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης κατά 0,4 σεντ και στο πετρέλαιο θέρμανσης αύξηση κατά 0,4 σεντ.

>>> Διαβάστε επίσης: BOC: Στο «σφυρί» 50 αυτοκίνητα από €150 – ΤΙΜΕΣ/ΦΩΤΟΣ <<<

Κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2020, η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους φόρους ήταν 1,206 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 1,080 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης στην Ε.Ε. ήταν 1,107 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 1,101 σεντ. Το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,545 σεντ και στην Κύπρο 0,633 σεντ.
 
Ο Σύνδεσμος παρατηρεί ότι οι λιανικές τιμές πώλησης με τους φόρους για τη βενζίνη 95 και το πετρέλαιο κίνησης είναι στην Κύπρο χαμηλότερες από το μέσο όρο λιανικών τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρει, αυτό σε συνδυασμό με τη μέση τιμή χωρίς τους φόρους, παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι η φορολογία στην Κύπρο της βενζίνης 95 και του πετρελαίου κίνησης είναι χαμηλότερη από τη μέση φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η μέση όμως τιμή της Κύπρου για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κατά τον Σεπτέμβριο αισθητά ψηλότερη της μέσης τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως δεν φαίνεται να οφείλεται στη φορολογία στην Κύπρο, αλλά στις τιμές και τη συχνότητα εισαγωγής του πετρελαίου θέρμανσης στην Κύπρο, ίσως και σε άλλους λόγους που ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών δεν μπορεί να εντοπίσει», αναφέρεται.
 
Κατά το ίδιο μήνα, η μέση τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς τους φόρους ήταν 0,448 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,467 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης χωρίς τους φόρους στην Ε.Ε. ήταν 0,439 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,515 σεντ. Το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,340 σεντ και στην Κύπρο 0,446 σεντ. Ο Σύνδεσμος παρατηρεί ότι κατά το Σεπτέμβριο 2020, κατά μέσο όρο εισήγαμε βενζίνη 95 κατά 1,9 σεντ το λίτρο περισσότερα από τη μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πετρέλαιο κίνησης εισήγαμε κατά 7,6 σεντ το λίτρο περισσότερα από τη μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το πετρέλαιο θέρμανσης εισήγαμε κατά 10,6 σεντ το λίτρο περισσότερα από τη μέση τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

«Οι σημαντικές αποκλίσεις της μέσης τιμής του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης χωρίς τους φόρους στην Κύπρο, σε σύγκριση με τις μέσες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δύσκολο να εξηγηθούν από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών λόγω απουσίας επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών. Ίσως, μέρος της διαφοράς για το πετρέλαιο κίνησης να οφείλεται στην πρόσθεση βιοκαυσίμων.  Για το πετρέλαιο θέρμανσης όμως, η διαφορά είναι τόσο μεγάλη, που θα πρέπει,  η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή η οποία παρακολουθεί τις τιμές εισαγωγής να είναι σε θέση να δώσει κάποια εξήγηση. Τουλάχιστο για σκοπούς διαφάνειας», αναφέρεται.

Μείωση κατανάλωσης καυσίμων Μαρτίου – Αυγούστου 2020  λόγω περιοριστικών μέτρων

Κατά την περίοδο Μαρτίου – Αυγούστου 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρατηρήθηκαν συνολικές μειώσεις  24,95% στην κατανάλωση για τη βενζίνη 95 και για το πετρέλαιο κίνησης αύξηση 13,31%.
 
Μια σύγκριση της κατανάλωσης Αυγούστου 2019, σε σύγκριση με την κατανάλωση του Αυγούστου 2020, δείχνει μια μείωση στην κατανάλωση βενζίνης 95 κατά 1,96% και μια αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 1,77%.
 
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, στα πιο πάνω ποσοστά, θα πρέπει να προστεθεί και το ποσοστό των αγορών από τα κατεχόμενα για να εκτιμηθεί η πραγματική μείωση στην κατανάλωση καυσίμων. Για το 2019, το ποσοστό των αγορών από τα κατεχόμενα εκτιμάτο για την βενζίνη 95 στο 18,51% και για το πετρέλαιο κίνησης στο 17,13%. Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο, Μάρτιος-  Αύγουστος 2020, οι αγορές από τα κατεχόμενα ήταν σχεδόν μηδενικές. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι αγορές πετρελαιοειδών από τα κατεχόμενα για τον Αύγουστο 2020 είναι σχεδόν μηδενικές, τότε η κατανάλωση καυσίμων κατά το μήνα Αύγουστο 2020, είναι μειωμένη για τη βενζίνη 95 κατά 20,47% (1,96% + 18,51%) και για το πετρέλαιο κίνησης κατά 15,36% (17,13%  - 1,77%). 

(ΚΥΠΕ)

 
21684
Thumbnail