Στατιστική: Μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων το Β' τρίμηνο 2021

Που εκτιμούνται οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, εκτιμούνται στα €1.916 σε σύγκριση με €1.883 το δεύτερο τρίμηνο του 2020, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 1,7%.

Οι μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις, το δεύτερο τρίμηνο του 2021 εκτιμούνται στα €1.990 και σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 παρατηρείται αύξηση 1,1%.

Διευκρινίζεται ότι το ποσό που λαμβάνεται υπόψη είναι οι απολαβές που έχουν πληρωθεί από τον εργοδότη και δεν περιλαμβάνουν οποιοδήποτε ποσό που πληρώθηκε ως επίδομα από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 

Σημείωση: Τα στοιχεία από το 1ο τρίμηνο του 2021 είναι προκαταρκτικά.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, εκτιμούνται στα €2.071 και των γυναικών στα €1.728. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών αυξήθηκαν κατά 3,3% και των γυναικών μειώθηκαν κατά 0,1%.

 

Πίνακας

Φύλο

Μέσες μηνιαίες απολαβές (€)

Μεταβολή (%)

Χωρίς διόρθωση

Εποχικά διορθωμένες

Με το αντίστοιχο τρίμηνο
του προηγούμενου έτους
(απολαβές χωρίς διόρθωση)

Με το προηγούμενο τρίμηνο
(εποχικά διορθωμένες απολαβές)

Σύνολο

 

 

 

 

2ο Τρίμηνο 2021

1.916

1.990

1,7

1,1

1ο Τρίμηνο 2021

1.891

1.968

-2,6

-1,5

2ο Τρίμηνο 2020

1.883

1.959

-0,5

-2,7

 

 

 

 

 

Άνδρες

 

 

 

 

2ο Τρίμηνο 2021

2.071

2.136

3,3

0,0

1ο Τρίμηνο 2021

2.045

2.136

-1,5

-0,5

2ο Τρίμηνο 2020

2.005

2.071

-1,9

-3,9

 

 

 

 

 

Γυναίκες

 

 

 

 

2ο Τρίμηνο 2021

1.728

1.814

-0,1

2,9

1ο Τρίμηνο 2021

1.703

1.763

-4,0

-2,9

2ο Τρίμηνο 2020

1.729

1.817

1,1

-1,0

Λόγω στρογγυλοποίησης των απολαβών ο υπολογισμός της μεταβολής ενδεχομένως να διαφέρει από την ποσοστιαία αλλαγή που παρουσιάζεται στον πίνακα.                                                                                                                                                              

 
15295