Στεγαστικά Σχέδια: Έρχονται νέα, με μεγαλύτερα ποσά & βελτιώσεις

Θα επαναπροκηρυχθούν τα στεγαστικά σχέδια μέσα στο 2022

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Με νέα στεγαστικά σχέδια θα επανέλθει εντός του 2022, το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά την αξιολόγηση όλων των αιτημάτων και εισηγήσεων των πολιτών σχετικά με τα σχέδια που ανακοινώθηκαν μέσα στο 2021, ανέφερε αρμόδιος λειτουργός στην Brief.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι θα επαναπροκηρυχθούν τα στεγαστικά σχέδια (Στεγαστικά Σχέδια του κράτους για το 2021/ ΠΟΣΑ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣμε αναθεωρημένα κριτήρια και αυξημένα ποσά ενίσχυσης με στόχο να μεγιστοποιήσουμε την δυνατότητα συμμετοχής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Ειδικότερα, σημείωσε, στον Προϋπολογισμό του 2022, περιλήφθηκε πρόνοια ώστε να τριπλασιαστούν οι πιστώσεις για τα εν λόγω στεγαστικά σχέδια σε σύγκριση με το τρέχον έτος με το διαθέσιμο ποσό να αυξάνεται από €5 σε €15εκ, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής του κράτους.

«Μεγάλος μας στόχος η αναζωογόνηση της υπαίθρου μας, η αντιμετώπιση της αστυφιλίας και η  βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μας  ιδιαίτερα, όσων διαβιούν στα ορεινά και άλλες μειονεκτικές περιοχές», ανέφερε.

Εγκρίθηκαν 193 αιτήσεις για το «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών»

Πιο αναλυτικά, πμέχρι σήμερα έχει σημειωθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σχέδια που λειτουργούν από 1ης Μαρτίου 2021.  Πιο συγκεκριμένα, για την περίοδο από 01/03/2021 μέχρι και 31/12/2021, όσον αφορά στο «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών», εγκρίθηκαν 193 αιτήσεις, που αφορούν σε ποσό ύψους €8,6 εκ περίπου, ενώ  άλλες βρίσκονται υπό εξέταση. 

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στις ακριτικές περιοχές

Από την μέχρι στιγμής πορεία υλοποίησης των δύο Στεγαστικών Σχεδίων που προκηρύχθηκαν την 01/03/2021, αλλά και βάσει της ανταπόκρισης που καταγράφηκε για το «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών», που βρίσκεται σε ισχύ από 1/7/2019,  μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στις ακριτικές περιοχές παρά στις Ορεινές. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότερες αιτήσεις αφορούν στις περιοχές του Δήμου  Αγίου Δομετίου, του Δήμου Λευκωσίας και της Κοινότητας Λυμπιών, στην Επαρχία Λευκωσίας,  του Δήμου Δερύνειας και των Κοινοτήτων Φρενάρους, και Αυγόρου στην Επαρχία Αμμοχώστου και του Δήμου Αθηένου στη Επαρχία Λάρνακας. Η ανταπόκριση στα Σχέδια και η υλοποίηση ανά γεωγραφική περιοχή, αξιολογούνται συνεχώς από το Υπουργείο Εσωτερικών, με στόχο την συνεχή βελτίωσή τους, ιδιαίτερα για τις ορεινές και μειονεκτικές κοινότητες.

48 αιτήσεις εγκρίθηκαν για το «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου».

Σε ό,τι αφορά στο «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών της Υπαίθρου»  εγκρίθηκαν μέχρι τις 31/12/2021  48 αιτήσεις, που αφορούν σε ποσό ύψους €0.8 εκ. περίπου, ενώ κι άλλες βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης 

Λευκωσία και Πάφο οι περισσότερες αιτήσεις

Οι αιτήσεις που λήφθηκαν ή και εγκρίθηκαν, αφορούν σε διάφορες κοινότητες της Υπαίθρου Παγκύπρια, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζεται στις κοινότητες των Επαρχιών Λευκωσίας και Πάφου.

Θα επαναπροκηρυχθούν τα στεγαστικά σχέδια τα Σχέδια

Πρόθεση του Υπουργείου είναι, αρχές του τρέχοντος έτους (2022), να επαναπροκηρυχθούν τα στεγαστικά σχέδια με αναθεωρημένα κριτήρια και αυξημένα ποσά ενίσχυσης με στόχο να μεγιστοποιήσουμε την δυνατότητα συμμετοχής. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές αφού η αξιολόγηση μας δείχνει ξεκάθαρα ότι χρειάζεται πρόσθετη προσπάθεια προσέλκυσης ενδιαφερομένων

Οι αλλαγές που θα γίνουν για τα νέα στεγαστικά σχέδια

Έχουμε αξιολογήσει  όλα τα αιτήματα και εισηγήσεις που έχουν ληφθεί από πολίτες, Τοπικές Αρχές και άλλους φορείς ή οργανωμένα σύνολα, προκειμένου τα Σχέδια να διευρυνθούν και ενδεχομένως να καλύψουν πρόσθετες Κοινότητες και να καταστούν ακόμη πιο ελκυστικά κυρίως για τους νέους, δίδοντας, μέσω των κινήτρων, ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Να σημειωθεί ότι στον Προϋπολογισμό του 2022, περιλήφθηκε πρόνοια ώστε να τριπλασιαστούν οι πιστώσεις για τα εν λόγω στεγαστικά σχέδια σε σύγκριση με το τρέχον έτος με το διαθέσιμο ποσό να αυξάνεται από €5 σε €15εκ, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής του κράτους. Μεγάλος μας στόχος η αναζωογόνηση της υπαίθρου μας, η αντιμετώπιση της αστυφιλίας και η  βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μας  ιδιαίτερα, όσων διαβιούν στα ορεινά,  και άλλες μειονεκτικές περιοχές. Μέσα από αυτές και άλλες ανάλογες προσπάθειες, στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές συγκράτησης του υπάρχοντος πληθυσμού στις κοινότητες, αλλά και προσέλκυσης νέων κατοίκων, με ιδιαίτερη αναφορά στους νέους ανθρώπους.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια του Υπ. Εσωτερικών σε σχέση με την στεγαστική πολιτική

Όπως προαναφέρθηκε, το Υπουργείο Εσωτερικών στην παρούσα φάση επαναξιολογεί τα σχέδια με στόχο τη βελτίωσή τους, ώστε με τα νέα σχέδια που θα προκηρυχθούν, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές και μειονεκτικές κοινότητες χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζονται και οι ακριτικές περιοχές οι οποίες όμως στο παρόν στάδιο φαίνεται να λαμβάνουν την μερίδα του λέοντος από τα διάφορα στεγαστικά σχέδια. Πρόσθετα, το Υπουργείο σε συνεργασία με τον ΚΟΑΓ προχωρεί με τα εξαιρετικά φιλόδοξα σχέδια για προσιτή κατοικία και προσιτό ενοίκιο ενώ δεν πρέπει να ξεχνούμε την στεγαστική προσφυγική πολιτική η οποία με τους μεγάλους αριθμούς αιτήσεων που βρίσκονται ενώπιον της Υπηρεσίας Μέριμνας, συμπληρώνουν την κυβερνητική στεγαστική πολιτική.

Δείτε στο Newsroom

 

 

 
24975