Στεγαστικά Σχέδια: Θα συνεχιστούν και το 2023 με περισσότερα ευρώ

'Οσα ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών στην εκδήλωση ΚΟΑΓ

Ο κοινός στόχος του Υπ. Εσωτερικών και του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) είναι «η παροχή προοπτικών κάλυψης των στεγαστικών αναγκών των πολιτών, υπό τις ιδιαίτερα δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε», ανέφερε ο Υπουργός, Νίκος Νουρής, στην εκδήλωση για την παρουσίαση της νέα ταυτότητας του ΚΟΑΓ.

>>>Δείτε ακόμη: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές για τα επιδόματα στα ορεινά

Όπως εξήγησε ο κ. Νουρής, η ανανέωση αυτή «αναδεικνύει από τη μία το νέο εκσυγχρονισμένο πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο Οργανισμός, το οποίο εντάσσεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, ανάγκες και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, και ταυτόχρονα τη σημασία που αποδίδει το Δ.Σ. του Οργανισμού στην αλλαγή και στην προσαρμογή, την πρόοδο και την αναβάθμιση, με απώτερο στόχο να στηρίξει τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού για να αποκτήσουν τη δική τους στέγη, ανταποκρινόμενος στις εξελίξεις και το μεταβαλλόμενο περιβάλλον».

>>>Δείτε ακόμη:ΥΠΕΣ: Μεγάλη η αποδεκτικότητα για τα στεγαστικά σχέδια (Βίντεο)

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα στεγαστικά σχέδια, τα κίνητρα και τις πολιτικές που το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εξαγγείλει και εφαρμόζει, με συνολικές πιστώσεις ύψους περίπου €86 εκ. για το 2022, τα οποία, όπως είπε, βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με τα σχέδια του ΚΟΑΓ. Εξήγησε ότι το πακέτο σχεδίων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στεγαστικά σχέδια για στήριξη των εκτοπισθέντων και έργα σε προσφυγικούς οικισμούς, βελτιωμένα στεγαστικά σχέδια για  προσέλκυση νέων κατοίκων στην ύπαιθρο, στις ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές μας περιοχές, καθώς και παραχώρηση ελκυστικών πολεοδομικών κινήτρων, για παραγωγή προσιτής κατοικίας και δημιουργία αγοράς προσιτού ενοικίου με στόχο την αύξηση προσφοράς οικιστικών μονάδων για προσιτή στέγαση.

>>> Διαβάστε επίσης: Εδώ μπορείτε να κτίσετε σπίτι και να πάρετε μέχρι και €70.000 <<<

«Οι σημαντικότατες βελτιώσεις στα κριτήρια των σχεδίων, η μεγιστοποίηση των επιλέξιμων περιοχών, αλλά και η αύξηση των οικονομικών κινήτρων, με ιδιαίτερη έμφαση στα νεαρά ζευγάρια, τα καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικά και αυτό μας δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι τα νέα Σχέδια θα αγκαλιαστούν με ακόμη μεγαλύτερη θέρμη από τους συμπατριώτες μας σε σχέση με τα προηγούμενα», πρόσθεσε ο κ. Νουρής, σημειώνοντας ότι οι πιστώσεις θα αυξηθούν σε €20 εκ. το 2023. Είπα ακόμα ότι από τον Ιούλιο του 2019 – που ξεκίνησε η εφαρμογή των σχεδίων – μέχρι και σήμερα, εγκρίθηκαν 740 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε οικονομική ενίσχυση ύψους €26 εκ.

Άλλωστε, όπως ανέφερε ο Υπουργός, μέσω των νέων προγραμμάτων του ΚΟΑΓ, τέθηκαν σε εφαρμογή τα σχέδια προσιτής κατοικίας και προσιτού ενοικίου, δίνοντας τη δυνατότητα στέγασης σε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα αγοράς από τον ιδιωτικό τομέα.

Κλείνοντας, συνεχάρη την Πρόεδρο του Οργανισμού και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, «για την αποτελεσματική δουλειά που επιτελούν στηρίζοντας και τις δικές μας προσπάθειες» και τόνισε ότι «λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες και απαιτήσεις που διαμορφώνονται στον τόπο μας, ο ΚΟΑΓ με μεθοδικότητα κάνει πραγματικότητα το όνειρο της απόκτησης στέγης, για όσο το δυνατό περισσότερους συμπολίτες μας».

Ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην παρουσίαση του νέου προσώπου του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης

Είναι με χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην παρουσίαση του νέου προσώπου του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ).

Μέσα από μία πορεία πέραν των 40 χρόνων υλοποίησης της κοινωνικής πολιτικής του κράτους στον τομέα της στέγασης, η απόφαση για ανανέωση του λογότυπου - της ταυτότητας του Οργανισμού- αναδεικνύει, από τη μία, το νέο εκσυγχρονισμένο πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο Οργανισμός, το οποίο εντάσσεται στις σύγχρονες απαιτήσεις, ανάγκες και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Αποδεικνύει ταυτόχρονα τη σημασία που αποδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού στην αλλαγή και στην προσαρμογή, την πρόοδο και την αναβάθμιση, με απώτερο στόχο να στηρίξει τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού για να αποκτήσουν τη δική τους στέγη, ανταποκρινόμενος στις εξελίξεις και το μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Σε αυτή τη μικρή τελετή της παρουσίασης του νέου προσώπου του Οργανισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών όντας ένας από τους βασικούς του εταίρους, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει. Μια συνεργασία, η οποία εδράζεται στον κοινό στόχο του Υπουργείου και του ΚΟΑΓ για παροχή προοπτικών κάλυψης των στεγαστικών αναγκών των πολιτών, υπό τις ιδιαίτερα δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε.

Παρά τις πρωτοφανείς χρονικές συγκυρίες, τις προκλήσεις και την οικονομική στενότητα ελέω υγειονομικής κρίσης, η Κυβέρνηση συνέχισε και συνεχίζει με κοινωνική ευαισθησία να εφαρμόζει πολιτικές αλληλεγγύης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Στόχος η στήριξη των πολιτών, αλλά και η ενίσχυση της ανάπτυξης, η πρόοδος και η ευημερία.

Αγαπητοί,

Τα τελευταία χρόνια με ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής, το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί στοχευμένες παρεμβάσεις μέσα από σχέδια, προγράμματα αλλά και κίνητρα. 

Τα Στεγαστικά Σχέδια, τα κίνητρα και οι πολιτικές που το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εξαγγείλει και εφαρμόζει, βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση με τα σχέδια του ΚΟΑΓ, αλληλοσυμπληρώνουν και ολοκληρώνουν τη στεγαστική πολιτική της Κυβέρνησης.

Για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών, περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό συνολικές πιστώσεις ύψους, περίπου, €86εκ. μόνο για το 2022.

Το πακέτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στεγαστικά σχέδια για στήριξη των εκτοπισθέντων και έργα σε προσφυγικούς οικισμούς, βελτιωμένα στεγαστικά σχέδια για προσέλκυση νέων κατοίκων στην ύπαιθρο, στις ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές μας περιοχές, καθώς και παραχώρηση ελκυστικών πολεοδομικών κινήτρων για παραγωγή προσιτής κατοικίας και δημιουργία αγοράς προσιτού ενοικίου με στόχο την αύξηση προσφοράς οικιστικών μονάδων για προσιτή στέγαση.

Πρόσθετα, περιλαμβάνει το σχέδιο διάθεσης οικοπέδων σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, του οποίου τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν πρόσφατα διευρυνθεί, ώστε να καταστεί δυνατό να επωφεληθεί (από τα αδιάθετα ήδη διαχωρισμένα οικόπεδα), ένας μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων οικογενειών που χρήζουν στήριξης. Για αυτά τα σχέδια περιλήφθηκαν συνολικά πιστώσεις περίπου €79εκ. στον φετινό προϋπολογισμό.

Συμπληρωματικά, αλλά και σε συνέργεια με τα πιο πάνω σχέδια στέγασης, εκπονήσαμε και παρέχουμε πρόσθετη επιδοματική στήριξη ύψους €7εκ. στους κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, ώστε να διευκολύνεται η μετάβαση τους στα αστικά κέντρα είτε για τις ανάγκες της επαγγελματικής τους απασχόλησης, είτε για τις ημερήσιες ανάγκες της ίδιας της οικογένειας τους, καθώς και ως πρόσθετο κίνητρο για παραμονή στις κοινότητές τους και στήριξη της υπαίθρου.

Κύριες και κύριοι,

Η αρωγή προς τον προσφυγικό κόσμο και η πρόσθετη στήριξη και σε θέματα στέγασης είναι στόχος αμετάθετος της Κυβέρνησης και του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά στα θέματα στέγασης των προσφύγων, αναγνωρίζοντας τις σημερινές ανάγκες τους, αυξήσαμε τις δαπάνες παρά την οικονομική δυστοκία της τελευταίας δεκαετίας λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Συγκεκριμένα, με την αναθεώρηση, τον Ιούλιο του 2019, του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης για Στέγαση των Εκτοπισθέντων, αυξήθηκαν σημαντικά, τόσο τα εισοδηματικά όρια, όσο και η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται στους εκτοπισθέντες για απόκτηση κατοικίας. Ειδικότερα, από το 2017 μέχρι σήμερα, ο προϋπολογισμός αυτός έχει διπλασιαστεί από €30 εκ. σε €63εκ. και περιλαμβάνει σχέδια απόκτησης στέγης, σχέδιο επιδότησης ενοικίου, καθώς και σχέδια συντηρήσεων, επιδιορθώσεων και κατασκευαστικών έργων στους κυβερνητικούς οικισμούς και συνοικισμούς αυτοστέγασης. 

Στο πλαίσιο των πολιτικών που υλοποιούνται για στήριξη και αναβίωση της υπαίθρου, αλλά και καταπολέμηση της αστυφιλίας, εμπίπτουν τα στοχευμένα στεγαστικά σχέδια μέσα από τα οποία παρέχεται κίνητρο για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας στις ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές και συγκεκριμένες περιοχές της υπαίθρου, τα οποία επαναπροκηρύχθηκαν και φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά.

Οι σημαντικότατες βελτιώσεις στα κριτήρια των σχεδίων, η μεγιστοποίηση των επιλέξιμων περιοχών, αλλά και η αύξηση των οικονομικών κινήτρων, με ιδιαίτερη έμφαση στα νεαρά ζευγάρια, τα καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικά και αυτό μας δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι τα νέα σχέδια θα αγκαλιαστούν με ακόμη μεγαλύτερη θέρμη από τους συμπατριώτες μας σε σχέση με τα προηγούμενα. Και είναι γι’ αυτόν τον λόγο που έχουμε προβεί σε τριπλασιασμό των διαθέσιμων πόρων σε €15εκ. για τα εν ισχύ στεγαστικά σχέδια του 2022, τα οποία είχαμε εξαγγείλει τον περασμένο Απρίλιο, ενώ οι πιστώσεις θα αυξηθούν σε 20εκ. το 2023 αφού αναμένουμε περαιτέρω αύξηση του ενδιαφέροντος.

Είναι άξιο αναφοράς ότι από τον Ιούλιο του 2019 – που ξεκίνησε η εφαρμογή των σχεδίων – μέχρι και σήμερα, εγκρίθηκαν 740 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε οικονομική ενίσχυση ύψους €26 εκ.

Κύριες και κύριοι,

Όπως προείπα, η προσέγγιση μας στο θέμα της στέγασης είναι ολιστική. Είναι για αυτόν τον λόγο που το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε ενέργειες για τροποποίηση και των πολεοδομικών κινήτρων, με αύξηση του ανώτατου συντελεστή δόμησης, με σκοπό την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των φορέων, τόσο του ιδιωτικού όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για παραγωγή οικονομικά προσιτών οικιστικών μονάδων για κάλυψη των κοινωνικών αναγκών.

Μέσω των νέων αναβαθμισμένων προγραμμάτων του ΚΟΑΓ, τέθηκαν σε εφαρμογή τα σχέδια προσιτής κατοικίας και προσιτού ενοικίου, δίνοντας τη δυνατότητα στέγασης σε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα αγοράς από τον ιδιωτικό τομέα. Τα προγράμματα αυτά, σε παγκύπρια κλίμακα, προωθούνται σταδιακά και κατόπιν αξιολόγησης της ζήτησης/ ενδιαφέροντος, στη βάση ιεράρχησης προτεραιοτήτων.

Πέραν των πιο πάνω, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ, στα σχέδια χορηγιών και άλλες δράσεις που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης για την ανάπλαση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας».

Συμπληρωματικά με το σχέδιο χορηγιών για φοιτητικές εστίες, εξαγγείλαμε πρόσφατα το σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με στόχο τη δραστηριοποίηση και αναβάθμιση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στην περιοχή, καθώς και μια δέσμη πολεοδομικών κινήτρων και ρυθμίσεων, μέσα από τα οποία δίνονται επίσης σημαντικές δυνατότητες εμπλουτισμού, ενίσχυσης και αναζωογόνησης της περιοχής του κέντρου της Λευκωσίας. Τροχοδρομείται, επίσης, η ετοιμασία στεγαστικού σχεδίου που αφορά αποκλειστικά την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας εντός του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας.

Κύριες και κύριοι,

Τα όσα ανάφερα καταδεικνύουν το όραμα και τους ξεκάθαρους στόχους της Κυβέρνησης μας. Θέλω να συγχαρώ τόσο την Πρόεδρο του Οργανισμού όσο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την αποτελεσματική δουλειά που επιτελούν στηρίζοντας και τις δικές μας προσπάθειες. Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες και απαιτήσεις που διαμορφώνονται στον τόπο μας, ο ΚΟΑΓ με μεθοδικότητα κάνει πραγματικότητα το όνειρο της απόκτησης στέγης, για όσο το δυνατό περισσότερους συμπολίτες μας, προσαρμοσμένο πάντοτε στις ανάγκες των πολιτών, αλλά και στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά και της αγοράς.

Καλή συνέχεια στο έργο σας.

ΚΥΠΕ

 
24579