Στην Βουλή ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Ο προϋπολογισμός ειναι πλεονασματικός για το 2023

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) υπέβαλε στο Υπουργέιο Οικονομικών τον προϋπολογισμό της Επιτροπής για το 2021 και το ΜΔΠ 2023-2025.

>>>Διαβάστε αυτούσιο τον προϋπολογισμό της ΕΚΚ που κατατέθηκε<<<

Όπως σημειώνεται, ο προϋπολογισμός ειναι πλεονασματικός για το 2023, κατά €0.3 εκ. με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στα €14,1 εκ και €13,8 εκ, αντιστοίχως.

>>>Δείτε ακόμη: Κατατέθηκε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός €345 εκατ