Στην Βουλή ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΠ

Τα σημαντικότερα σημεία

Ο προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, κατατέθηκε σήμερα (3/11) ενώπιον της Βουλής.

>>>Διαβάστε αυτούσιο τον προϋπολογισμό του ΚΟΑΠ που κατατέθηκε<<<

Όπως σημειώνεται ο προϋπολογισμός του ΚΟΑΠ θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί έτσι ώστε οι συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2023 και το ΜΔΠ 202 να χρηματοδοτηθούν από την Κρατική Χορηγία ύψους €12.900.000, €13.300.000 και €13.700.000 αντίστοιχα και από άλλες πηγές εσόδων του ΚΟΑΠ.

Δείτε ακόμη: