Στην επ.Οικονομικών προϋπολογισμοί Ανεξάρτητων Αρχών & οργανισμών

Τη Δευτέρα η συνεδρίαση της επιτροπής

Τους προϋπολογισμούς Ανεξάρτητων Αρχών και δημοσιών οργανισμών εξετάζει σε συνεδρία της τη Δευτέρα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα εξετάσει τους προϋπολογισμούς του 2022 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών, της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία.

Εξάλλου, με βάση την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής, θα υπάρξει τοποθέτηση επί των προϋπολογισμών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης.

Επίσης, η Επιτροπή θα συζητήσει επί της αρχής τους περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους (Ρήτρες Συλλογικής Δράσης) Κανονισμούς του 2021, ενώ θα εξετάσει αίτημα για εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων στο ΤΕΠΑΚ.

(ΚΥΠΕ)

 
20893