Στην Κομισιόν σύντομα το Κυπριακό Πρόγραμμα Σταθερότητας

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ενέκρινε τις εκτιμήσεις και προβλέψεις του προγράμματος

Τις εκτιμήσεις και προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας, το οποίο θα υποβληθεί προσεχώς στην Κομισιόν, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο Κύπρου.

>>> ΝΕΟΤΕΡΟ: Εκτιμήσεις ΥΠΟΙΚ: Σε τροχιά ανάκαμψης από το 2023 η οικονομία <<<

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, παρόλο ότι οι εκτιμήσεις και προβλέψεις του Δημοσιονομικού Συμβουλίου είναι οριακά δυσμενέστερες από εκείνες του Υπουργείου Οικονομικών, δεν προκύπτει σημαντική διαφοροποίηση ως προς την μακροοικονομική και δημοσιονομική εικόνα των δύο θεσμών.

Πιο συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι η διαφοροποίηση στις εκτιμήσεις οφείλεται εν πολλοίς σε παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι εκτιμήσεις και στην αυξημένη αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω των συνεχιζόμενων εξωτερικών σοκ, των οποίων η διάρκεια και εξέλιξη μέσα στο έτος, παραμένουν απρόβλεπτες. 

Αυτούσια η ανακοίνωση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου:

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο Κύπρου ανακοινώνει πως έχει εγκρίνει ομόφωνα τις εκτιμήσεις και προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας το οποίο θα υποβληθεί προσεχώς στην Κομισιόν. 

Παρόλο ότι οι εκτιμήσεις και προβλέψεις του Δημοσιονομικού Συμβουλίου είναι οριακά δυσμενέστερες από εκείνες του Υπουργείου Οικονομικών, δεν προκύπτει σημαντική διαφοροποίηση ως προς την μακροοικονομική και δημοσιονομική εικόνα των δύο θεσμών.

Σημειώνεται, δε, πως η διαφοροποίηση στις εκτιμήσεις οφείλεται εν πολλοίς σε παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι εκτιμήσεις και στην αυξημένη αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω των συνεχιζόμενων εξωτερικών σοκ, των οποίων η διάρκεια και εξέλιξη μέσα στο έτος, παραμένουν απρόβλεπτες. 

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο σημειώνει πως ο προγραμματισμός του Υπουργείου Οικονομικών είναι συντηρητικός και πως δεν διαβλέπουμε αρνητικές δημοσιονομικές εξελίξεις. Χαιρετίζουμε, δε, ως ιδιαίτερα σημαντική, την επιστροφή της Κύπρου σε πλεονασματικά δημοσιονομικά θεμελιώδη, περιλαμβανομένης και διαγραφόμενης μείωσης του δημόσιου χρέους καθώς και το προβλεπόμενο πρωτογενές πλεόνασμα, τα οποία θα πρέπει να διαφυλαχτούν. 

Τα δεδομένα αυτό το έτος, και δη η κλιμάκωση στον πληθωρισμό, κατευθύνονται από εξωγενείς εξελίξεις, περιλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία και τις αποφάσεις πολιτικής των νομισματικών αρχών, επί των οποίων η Δημοκρατία έχει ελάχιστη έως μηδενική επιρροή. 

Ωστόσο, η μεταβλητή στην οποία η Δημοκρατία διατηρεί τον έλεγχο είναι το ύφος και το μέγεθος της Δημοσιονομικής Επεκτατικής Πολιτικής στην οποία στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό οι προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας. Η πολιτική δημοσιονομικής επέκτασης αφορά αφενός στο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα το οποίο θα τεθεί ενώπιων του Υπουργικού Συμβουλίου αυτή την εβδομάδα, και αφετέρου στην υλοποίηση των στόχων του Σχεδίου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης (ΣΑΑ). 
Σημειώνουμε, επομένως, με ανησυχία, την καθυστέρηση που καταγράφεται στην υποβολή του πρώτου πακέτου χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ΣΑΑ, καθώς και στην πλήρη εφαρμογή των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Η αποτυχία να εξευρεθεί συμφωνία στη Βουλή σε σχέση με το 14ο σημείο του πρώτου πακέτου, θέτει εν αμφιβόλω την υλοποίηση των στόχων του ΣΑΑ, καθώς και την ενεργοποίηση των σχετικών πολλαπλασιαστών στην απασχόληση. 

Η δυνητική συνέχιση των καθυστερήσεων στην υλοποίηση του ΣΑΑ θα οδηγήσει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο σε αναθεώρηση των προβλέψεων για την πραγματική ανάπτυξη σε επίπεδα χαμηλότερα του 2% και της ανεργίας σε επίπεδα άνω του 7.8%, με μικρή επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών. 

Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει πως θεωρεί επιβεβλημένες τις κοινωνικές δαπάνες, νοουμένου πως αυτές δεν θα είναι αδιάκριτες (οριζόντιες) αλλά στοχευμένες και πως οι στόχοι της Πράσινης και Ψηφιακής Μετάβασης, δεν θα επηρεαστούν. 

Ωστόσο, καλεί το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή να αντιμετωπίσουν το 14ο και τελευταίο σημείο του πρώτου πακέτου χρηματοδότησης ως κατεπείγον. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση του Προγράμματος αποτελεί εξαιρετικής σημασίας συντελεστή για την επαλήθευση της μακροοικονομικής εικόνας που καταγράφεται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας. Η για οποιονδήποτε λόγο συνέχιση της καθυστέρησης στην υλοποίηση των προγραμμάτων θα έχει επιπτώσεις πολύ ευρύτερες των 85 εκατ. ευρώ του πρώτου πακέτου, με αποτέλεσμα την απώλεια θέσεων εργασίας εν μέσω ήδη υψηλών πιέσεων, ιδίως λόγω του κλιμακούμενου πληθωρισμού, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.