Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μικρή μείωση, ενώ αντίθετα στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2019 παρέμεινε σταθερή σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 στα 51.486 άτομα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 444 άτομα (-1,5%), από 28.682 σε 28.238 άτομα, ενώ στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (5,0%) φθάνοντας τις 14.800 σε σχέση με 14.091 άτομα τον Αύγουστο του 2018. 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018 τόσο στη Δημόσια όσο και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία υπάρχει αύξηση με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (1,2%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 11,7% (324 άτομα).

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 παρατηρείται μείωση προσωπικού σε όλες τις κατηγορίες εκτός στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας που παρέμεινε σταθερό. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-3,8%) που κυρίως οφείλεται στο έκτακτο προσωπικό (-14,3%). 

 
7260
Thumbnail

Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τις ΜμΕ που ανακοίνωσε η Ursula von der Leyen όταν ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον περασμένο Ιούλιο στο πλαίσιο των πολιτικών της προτεραιοτήτων, πρόκειται να εγκριθεί από την Επιτροπή στις 10 Μαρτίου, αναφέρει σε σημερινή (19/2) ανακοίνωσή του το ΚΕΒΕ.

ad1mobile

Παρατίθεται αυτούσια η ανακοίνωση του ΚΕΒΕ:
 
«Δυστυχώς έχουμε δει αρκετές προηγούμενες πρωτοβουλίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έρχονται και να παρέρχονται με ελάχιστα αισθητό αντίκτυπο στις οικονομίες των κρατών μελών και εν γένει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να πετύχει η νέα πρωτοβουλία, πρέπει να επιτρέψει στις ΜμΕ να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και να τις βοηθήσει να ανταποκριθούν στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι οι ΜμΕ θα είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες της ΕΕ, καθώς οι πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης θα κατανεμηθούν σε συγκεκριμένα μέτρα και, στη συνέχεια, θα υλοποιηθούν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

ad2mobile

Με διαφορετικά λόγια, μόνο εάν η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» δεν είναι παρά ένα ωραίο σύνθημα, αλλά αντίθετα είναι εμπεδωμένη στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής  θα μπορέσει η ΕΕ να επιτελέσει τον ρόλο της ως πρωτοπόρος της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Η ενίσχυση της αρχής αυτής όσον αφορά στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ απαιτεί πιο αυστηρή εφαρμογή των αρχών της απλοποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου, τη μέτρηση του κόστους και των πλεονεκτημάτων εναλλακτικών λύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διενέργεια του τεστ για τις ΜΜΕ σε νομοθετικές προτάσεις.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<
 
Η ενίσχυση της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» στην εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, απαιτεί βασικά τον συντονισμό: μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής, μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των αρμόδιων αρχών των εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων, και τέλος, μεταξύ θεσμικών οργάνων και εκπροσώπων ΜμΕ, όπως τα Επιμελητήρια.
 
Απαιτεί επίσης ποσοτικοποίηση και παρακολούθηση. Στις επιχειρήσεις, συχνά υποστηρίζουμε ότι «αυτό που μπορεί να μετρηθεί μπορεί να βελτιωθεί» και αυτή η προσέγγιση πρέπει να ισχύει και για τη χάραξη πολιτικής. Ως εκ τούτου, τα Επιμελητήρια πιστεύουν ακράδαντα ότι η υλοποίηση της Στρατηγικής για τις ΜμΕ θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά, εντός των καθιερωμένων διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και να αξιολογείται τακτικά από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Τα Επιμελητήρια είναι έτοιμα να συμβάλουν μέσω της παροχής ανατροφοδότησης όσον αφορά τον αντίκτυπο συγκεκριμένων μέτρων για τις ΜΜΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
 
Στο παρελθόν, οι φορείς χάραξης πολιτικής μπορεί να προσπάθησαν να ελαχιστοποιήσουν τον φόρτο των πρωτοβουλιών τους στις μικρότερες επιχειρήσεις. Αλλά η μείωση των παράπλευρων απωλειών δεν αρκεί όταν μιλάμε για το 99% όλων των επιχειρήσεων και το 85% της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Είναι γι’ αυτό που τα Επιμελητήρια επιθυμούν όπως κατά την νέα θητεία της Επιτροπής οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής προχωρήσουν πολύ περισσότερο και επιδείξουν περισσότερη φιλοδοξία για να ενισχύσουν τις ΜΜΕ.
 
Αυτή η φιλοσοφία πρέπει να εφαρμοστεί στις πολλές και σημαντικές πρωτοβουλίες που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 σε βασικούς τομείς όπως η αειφορία, η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιομηχανική πολιτική, οι δεξιότητες, το διεθνές εμπόριο, οι επενδύσεις, η ενιαία αγορά, η απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου και η προστασία των καταναλωτών.
 
Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιμελητηρίων η έννοια της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» και αυτό πρέπει να προσφέρει η νέα Στρατηγική για τις ΜΜΕ, προκειμένου να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.»

article 1