Στις 68.263 ανέρχονται οι εργαζόμενοι στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Σε ετήσια βάση ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 106 το δεύτερο τρίμηνο του έτους

Στις 68.263 ανήλθε ο αριθμός των εργαζομένων στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και συγκριτικά με το αντίστοιχο προηγούμενο τρίμηνο ο αριθμός αυξήθηκε κατά 674 άτομα ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 106 άτομα.
 
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, στη Γενική Κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε στις 62.263 άτομα και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις που είναι ελεγχόμενες από την κυβέρνηση στις 6.000.
 
Στη Γενική Κυβέρνηση, που αποτελείται από την Κυβέρνηση, τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και τις Τοπικές Αρχές η απασχόληση ανήλθε στα 52.351, 5.750 και 4.162 άτομα αντίστοιχα.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 106 άτομα (0,16%). Στην Κεντρική Κυβέρνηση υπάρχει αύξηση κατά 75 άτομα (0,13%) και στις Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση κατά 101 άτομα (1,71%), ενώ μείωση παρατηρείται στις Τοπικές Αρχές κατά 70 άτομα (-1,65%).
 
Συγκριτικά με το 1ο τρίμηνο του 2019, η απασχόληση στον Ευρύ Δημόσιο Τομέα αυξήθηκε κατά 674 άτομα (1,00%). Αύξηση παρατηρήθηκε τόσο στην Κεντρική Κυβέρνηση όσο και στις Τοπικές Αρχές κατά 553 άτομα (0,96%) και 125 άτομα (3,10%) αντίστοιχα ενώ οι Εταιρείες και Επιχειρήσεις Ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση μειώθηκαν κατά 4 άτομα (-0,07%).

 
15251
Thumbnail