Στο -4,8% το έλλειμμα του κυπριακού προϋπολογισμού το 2018

Πλεόνασμα 1,1% η Ελλάδα για το 2018

Το 2018, το δημόσιο έλλειμμα και το χρέος τόσο της ζώνης του ευρώ (EA19) όσο και της ΕΕ28 μειώθηκαν σε σχετικούς όρους σε σύγκριση με το 2017. Στη ζώνη του ευρώ, ο λόγος του δημόσιου ελλείμματος προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 1,0% το 2017 σε 0,5% το 2018 στην ΕΕ28 από 1,0% σε 0,6%. Στη ζώνη του ευρώ ο δείκτης του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 87,1% στο τέλος του 2017 στο 85,1% στο τέλος του 2018 και στην ΕΕ28 από 81,7% σε 80,0%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Eurostat το χρέος της Κύπρου υπολογίζεται σε 21,258 δισ. Ευρώ (ή 102,5% του ΑΕΠ, ενώ το ΑΕΠ ανέρχεται σε 20,731 δισ. Ευρώ), το δημόσιο έλλειμμα σε 990 εκατ. (-4,8%), με τα έσοδα στο 39,9% και δαπάνες στο 44,7% του ΑΕΠ

Το συνολικό χρέος στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 334.573 δισ. Ευρώ (181.1% του ΑΕΠ, ενώ το ΑΕΠ ανέρχεται σε 184.714 δισ. Ευρώ), το πλεόνασμα του δημόσιου προϋπολογισμού σε 1,991 δισ. Ευρώ (ή 1,1%), με τα έσοδα στο 47,8% και τις δαπάνες στο 46,7% του ΑΕΠ.

H Εurostat δεν υπολογίζει και δεν δημοσιεύει στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας, ή άλλης χώρας σε όρους ESA2010 ή "όρους προγράμματος". Ο υπολογισμός αυτός γίνεται από το εθνικό υπουργείο οικονομικών σε συνεργασία με την Κομισιόν και  τον ESM.

Σε αυτή την ανακοίνωση, η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει στοιχεία για το δημόσιο έλλειμμα και το χρέος για τα έτη 2015-2018 βάσει στοιχείων που κοινοποίησαν τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την πρώτη κοινοποίηση του 2019 για την εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος EDP). Η κοινοποίηση αυτή βασίζεται στο σύστημα εθνικών λογαριασμών ΕSΑ 2010.

Αναλυτικά, το 2018, το Λουξεμβούργο (+ 2,4%), η Βουλγαρία και η Μάλτα (από + 2,0%), η Γερμανία (+ 1,7%), οι Κάτω Χώρες (+1.5% ), η Ελλάδα (+1.1%), η Λιθουανία και η Σλοβενία ​​(από + 0,7%), η Δανία (+ 0,5%), η Κροατία (+ 0,2%) και η Αυστρία (+ 0,1%) είχαν πλεονασματικούς προϋπολογισμούς.

Δύο κράτη μέλη είχαν ελλείμματα ίσα ή μεγαλύτερα από 3% του ΑΕΠ: Η Ρουμανία (-3,0%) και η Κύπρος (-4,8%).

Στο τέλος του 2018, οι χαμηλότερες αναλογίες του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ καταγράφηκαν στην Εσθονία (8,4%), το Λουξεμβούργο (21,4%), τη Βουλγαρία (22,6%), την Τσεχία (32,7%), τη Δανία (34,1% %).

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Δεκατέσσερα κράτη μέλη είχαν λόγο δημόσιου χρέους υψηλότερο από το 60% του ΑΕΠ, με τις υψηλότερες καταγραφές στην Ελλάδα (181,1%), την Ιταλία (132,2%), την Πορτογαλία (121,5%), την Κύπρο (102,5%), το Βέλγιο (102,0 %), τη Γαλλία (98,4%)  και την Ισπανία (97,1%).

Το 2018, οι δημόσιες δαπάνες στη ζώνη του ευρώ αντιστοιχούσαν στο 46,8% του ΑΕΠ και τα δημόσια έσοδα στο 46,3%. Τα στοιχεία για την ΕΕ-28 ήταν 45,6% και 45,0% αντίστοιχα. Και στις δύο ζώνες ο δείκτης δημόσιων δαπανών μειώθηκε μεταξύ 2017 και 2018, ενώ ο δείκτης δημόσιων εσόδων αυξήθηκε.

 
24355