Στο 5,7% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2020

Στο 115,3% το δημόσιο χρέος

Στο 5,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) διαμορφώθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2020 και στο 115,3% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή (22/10) η Στατιστική Υπηρεσία, όπως αυτά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα για το έτος 2020 καταδεικνύουν δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης των €1.232,6 εκ. ή 5,7% στο ΑΕΠ και δημοσιονομικό χρέος ύψους €24.852,1 εκ. ή 115,3% στο ΑΕΠ.
 
Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές διαμορφώθηκε το 2020 στα €21.548 εκ.
 
Σημειώνεται πως το 2019 η Γενική Κυβέρνηση είχε καταγράψει δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης των €297,9 εκ. ή 1,3% στο ΑΕΠ και δημόσιο χρέος ύψους €20.958 εκ.

(ΚΥΠΕ)
 

 
17605