Στο 7,3% ανήλθε η ανεργία το πρώτο τρίμηνο

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού–Σε ποια ηλικιακή ομάδα συσσωρεύονται οι περισσότεροι άνεργοι

Στο 7,3% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα (14/5) η Στατιστική Υπηρεσία.

Ειδικότερα και βάσει των αποτελεσμάτων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 1ο τρίμηνο του 2020, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 449.861 άτομα ή 62,5% του πληθυσμού (άνδρες 68,3%, γυναίκες 57,1%) σε σύγκριση με 448.369 άτομα (63,2%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<
 
Την ίδια ώρα, ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 417.057 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 57,9% (άνδρες 63,4%, γυναίκες 52,8%) σε σύγκριση με 409.117 άτομα (57,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
 
Παράλληλα, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 32.803 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 7,3% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 7,1%, γυναίκες 7,5%) σε σύγκριση με 39.252 άτομα (8,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

α

Απασχόληση 
Βάσει των ίδιων στοιχείων, στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 75,1%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 80,6% και για τις γυναίκες 69,9%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 το ποσοστό ήταν 74,5% (άνδρες 80,4%, γυναίκες 69,0%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 59,5% σε σύγκριση με 59,0% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. 

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 78,3% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 19,1% και 2,6% αντίστοιχα. Για το 1ο τρίμηνο του 2019 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 80,0%, Βιομηχανία 17,9% και Γεωργία 2,1%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 11,4% της συνολικής απασχόλησης ή 47.681 άτομα (άνδρες 7,8%, γυναίκες 15,5%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 1ο τρίμηνο του 2019 ήταν 12,0% (άνδρες 8,6%, γυναίκες 15,8%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 85,5% ή 356.590 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 13,4% (47.638 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 86,2% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 11,8% είχε προσωρινή εργασία.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Ανεργία
Σε ό,τι αφορά την ανεργία, στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ήταν 14,5% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 15,9%, γυναίκες 13,3%) σε σύγκριση με 19,8% (άνδρες 22,1%, γυναίκες 18,0%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 57,9% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 13,9% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 28,2% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 1ο τρίμηνο του 2019 ήταν 63,4%, 11,7% και 24,9%. 

 
24987