Στο 75,9% η απασχόληση στην Κύπρο το 2021

Περισσότερες γυναίκες παρά άντρες στην ανεργία, σύμφωνα με την ΑΝΑΔ

Το ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο έφτασε στο 75,9% το 2021, ανακάμπτοντας από το 74,9%, όταν εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα σε επιχειρήσεις, για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτό αναφέρει η ΑνΑΔ, στη βάση της μελέτης «Διαχρονικές τάσεις δεικτών ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο 2015-2021».

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΑνΑΔ, η μελέτη εκπονείται στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης των διαχρονικών τάσεων των δεικτών ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι «βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ολοκληρωμένη ανάλυση και εξέταση των διαχρονικών τάσεων που διαμορφώνονται αναφορικά με τους δείκτες ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο κατά την περίοδο 2015-2021».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, το 2021 το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών στην Κύπρο κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα, όπως και στον πληθυσμό 25-54 χρονών. Σημειώνεται, επίσης, ότι το 2021 το ποσοστό ανεργίας πληθυσμού 15+ χρονών μειώθηκε οριακά, σε σύγκριση με το 2020, στο 7,5%. Η ανεργία το 2021 έπληξε περισσότερο τις γυναίκες (7,9%) συγκριτικά με τους άνδρες (7,0%), και τα νεαρά άτομα ηλικίας 15-24 χρονών (17,1%).

Αναφέρεται, ακόμα, ότι το γενικό ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού 25-64 χρονών στην Κύπρο, ακολούθησε διαχρονικά πτωτική τάση, παρά τη σημαντική ανάκαμψη που σημείωσε το 2021 (9,7%). Το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση παρατηρείται στους απασχολουμένους, ενώ σημειώνεται ότι το ποσοστό μειώνεται όσο αυξάνεται η ηλικία των ατόμων.

Καταληκτικά, η ΑνΑΔ αναφέρει ότι προσδοκά να αξιοποιηθούν κατάλληλα οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της μελέτης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδιαίτερα αυτή τη χρονική περίοδο που η οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά προκλήσεων.

ΚΥΠΕ

 
24979