Στο 94% της ΕΕ η πραγματική ατομική κατανάλωση στην Κύπρο

Δέκα κράτη μέλη κατέγραψαν κατά κεφαλήν AIC άνω του μέσου όρου της ΕΕ το 2018

Η πραγματική ατομική κατανάλωση (AIC, ένας τρόπος μέτρησης της ευμάρειας των νοικοκυριών) εκφρασμένη σε πρότυπα αγοραστικής δύναμης (PPS) κυμάνθηκε από 56% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στη Βουλγαρία σε 134% στο Λουξεμβούργο. Στην Κύπρο το ποσοστό αυτό ήταν 94%

Δέκα κράτη μέλη κατέγραψαν κατά κεφαλήν AIC άνω του μέσου όρου της ΕΕ το 2018. Το υψηλότερο επίπεδο στην ΕΕ καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο, 34% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, έναντι της Γερμανίας (20% πάνω). Ακολουθούν η Αυστρία, η Δανία, το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Γαλλία με επίπεδα 7 έως 17% υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Το κατά κεφαλήν ΑΙC για δεκατέσσερα κράτη μέλη βρίσκεται μεταξύ του μέσου όρου της ΕΕ και 30% κάτω. Στην Ιταλία, την Ιρλανδία, την Κύπρο και την Ισπανία τα επίπεδα ήταν 10% ή λιγότερο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ η Λιθουανία, η Πορτογαλία, η Τσεχία και η Μάλτα ήταν μεταξύ 10% και 20% χαμηλότερα. Η Σλοβενία, η Ελλάδα, η Πολωνία, η Εσθονία, η Σλοβακία και η Ρουμανία ήταν μεταξύ 20% και 30% κάτω από το μέσο όρο.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Τέσσερα κράτη μέλη κατέγραψαν κατά κεφαλήν ΑΙC 30% και κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ. Η Λετονία, η Κροατία και η Ουγγαρία ήταν μεταξύ 30% και 40% χαμηλότερα, ενώ η Βουλγαρία είχε κατά κεφαλήν AIC πάνω από 40% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Κατά την τελευταία τριετία, το κατά κεφαλήν ΑΙC σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ παρέμεινε σχετικά σταθερό στην πλειονότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, σαφείς αυξήσεις έχουν σημειωθεί στη Ρουμανία (71% του μέσου όρου της ΕΕ το 2018 έναντι 65% το 2016), Σλοβακία (73% έναντι 68%) και Λιθουανία (89% έναντι 85%).

Αντίθετα, οι πιο αισθητές μειώσεις σημειώθηκαν στη Σουηδία (108% το 2018 έναντι 112% το 2016) και τη Γαλλία (107% έναντι 110%).

Το 2018, το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), εκφραζόμενο σε PPS, κυμαινόταν μεταξύ 51% του μέσου όρου της ΕΕ στη Βουλγαρία και 261% στο Λουξεμβούργο. Στην Κύπρο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ήταν 89%.

ΚΥΠΕ - Αθανάσιος Αθανασίoυ
 

 
24979