Στο Ecofin ο Πετρίδης: Υποστηρίζει την Τραπεζική Ένωση η Κύπρος

Παρουσιάστηκαν οι νέες νομοθετικές προτάσεις που αναμένεται να συμβάλουν στη δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

O Υπουργός Οικονομικών συμμετείχε σήμερα στις εργασίες του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της ΕΕ (Ecofin), κατά τις οποίες συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν την Τραπεζική Ένωση, την ενοποίηση της αγοράς κεφαλαίων και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αναφορικά με την Τραπεζική Ένωση, όπου παρουσιάστηκε η Έκθεση Προόδου από την Σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η Κύπρος υποστηρίζει ένθερμα την ολοκλήρωσή της, με την υιοθέτηση και λειτουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου εγγύησης καταθέσεων που θα διασφαλίζει τον Ευρωπαίο καταθέτη, καθώς και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε εθνικό και τραπεζικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, παρουσιάστηκαν επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι νέες νομοθετικές προτάσεις που αναμένεται να συμβάλουν στη δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

 
17322