Στο τραπέζι και το ενδεχόμενο πλεονασμών από την Ελληνική

Η τράπεζα θέλει να μειώσει το προσωπικό της κατά 300–350 άτομα. Μειώνονται και τα καταστήματα στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

Το χαρτί των πλεονασμών έριξε σήμερα 21/4 στο τραπέζι ο CEO της Ελληνικής Τράπεζας Όλιβερ Γκάτσκε μιλώντας μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το 2021. Ο κ. Γκάτσκε τόνισε χαρακτηριστικά ότι το μέλλον της τραπεζικής αλλάζει και θα πρέπει να μειώσουμε τις δαπάνες μας και να προχωρήσουμε στη νέα εποχή. Όπως ανέφερε η συντεχνία προς το παρόν δεν μιλά με την τράπεζα, ωστόσο σημείωσε ότι στα σχέδια της τράπεζας είναι η αποχώρηση 300 – 350 εργαζομένων και αυτό θα γίνει είτε με ένα σχέδιο εθελούσιας εξόδου είτε και με πλεονασμούς.

>>> Διαβάστε εδώ τα οικονομικά αποτελέσματα <<<

Αναλυτικότερα, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο κ. Γκάτσκε αναφέρθηκε στα εργασιακά ζητήματα της τράπεζας σημειώνοντας την αντίθεση του με το ισχύον καθεστώς παραχώρησης οριζόντιων αυξήσεων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το θέμα της παραγωγικότητας. Πρέπει να γίνουν βήματα βελτίωσης αυτής της κατάστασης σημείωσε, επισημαίνοντας παράλληλα πως παρόλο που η προσπάθεια του θα είναι να προστατεύσει όσες περισσότερες θέσεις εργασίας μπορεί, εντός του 2022 θα πρέπει να αποχωρήσουν 300 – 350 εργαζόμενοι, ρίχνοντας στο τραπέζι και το ενδεχόμενο αυτό να γίνει με τη μέθοδο του πλεονασμού. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να συζητήσουμε με τη συντεχνία σημείωσε, ωστόσο εξέφρασε την ελπίδα ότι θα αλλάξει στάση και θα προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο κ. Γκάτσκε τόνισε ότι όλες οι ενέργειες τυγχάνουν της απόλυτης έγκρισης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ενώ σημείωσε πως η τράπεζα θα τηρήσει όλες τις νομικές της υποχρεώσεις όπως διατυπώθηκαν και από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας.

Πέραν των πιο πάνω, ο κ. Γκάτσκε τόνισε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση της τράπεζας ως υποχρέωση και προς τους μετόχους της, οι οποίοι όπως είπε δεν έχουν λάβει μέρισμα από το 2013. Αυτό σκοπεύουμε να το αλλάξουμε είπε την επόμενη τριετία και εξέφρασε την εκτίμηση ότι το 2025 η τράπεζα θα αρχίσει να καταβάλλει μέρισμα στους μετόχους της.

Σε σχέση με το θέμα διαχείρισης της τράπεζας και αλλαγής του τρόπου λειτουργίας της, επισήμανε ότι 16 καταστήματα έχουν κλείσει και αναμένεται να κλείσουν άλλα τέσσερα, δηλαδή συνολικά η τράπεζα θα μειώσει κατά 20 τα καταστήματα της.

Όσον αφορά τώρα στα επιτόκια, αναφέρθηκε ότι στις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ θα μπει αρνητικό επιτόκιο και για φυσικά πρόσωπα. Σήμερα, ισχύει αρνητικό επιτόκιο για νομικά πρόσωπα, όσον αφορά σε καταθέσεις άνω των 50.000 ευρώ.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε αναφορά και στην συμφωνία με την RCB Bank Ltd για την αγορά ενός εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου δανείων που ανέρχεται έως τα €556 εκατομμύρια. Η κίνηση αυτή, όπως αναφέρθηκε θα βοηθήσει την τράπεζα και θα συμβάλει στην ενίσχυση της πελατειακής της βάσης όσον αφορά τη δανειοδότηση προς επιχειρήσεις.

Τέλος έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη συμφωνία για την πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) ύψους €0,72 δισ., (Project Starlight). Όπως είχε αναφερθεί και παλαιότερα, με την ολοκλήρωσή του, η Ελληνική Τράπεζα «καθαρίζει» από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με τον προσαρμοσμένο Δείκτη ΜΕΧ, (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) να διαμορφώνεται στο 3,4%. Είναι η πρώτη τράπεζα σε Κύπρο και Ελλάδα που κατορθώνει να μειώσει τον Δείκτη ΜΕΧ (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) της κάτω από το 5%. Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρθηκε στη διάσκεψη, η Ελληνική Τράπεζα παίρνει διαζύγιο από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ
 
24992