Στο Υπουργικό το κείμενο προτάσεων ύψους €1 δισ.

Η Κύπρος μπορεί να αντλήσει μέχρι και €968 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ - Ποια η διαδικασία

Εγκρίνεται αύριο (14/5) από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το τελικό κείμενο προτάσεων της Κύπρου που περιλαμβάνει έργα και μεταρρυθμίσεις για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Recovery and Resilience Facility – Next Generation EU) την περίοδο 2021 – 2026, από το οποίο η Κύπρος μπορεί να αντλήσει €968 εκατομμύρια.
 

Το κείμενο προτάσεων, το οποίο θα καταθέσει στην αυριανή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, έλαβε την οριστική του μορφή μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων τις προηγούμενες ημέρες με εκπροσώπους δύο Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κομισιόν (Οικονομικών και Ανάκαμψης), οι οποίες ξεκίνησαν τον περασμένο Ιανουάριο όταν κατατέθηκε το προσχέδιο προτάσεων της Κύπρου.
 
Οι προτάσεις με έργα και μεταρρυθμίσεις της Κύπρου, αφού εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο θα υποβληθούν επίσημα πλέον στην Επιτροπή, όπως προνοεί ο σχετικός ευρωπαϊκός κανονισμός, για να τύχει στη συνέχεια της έγκρισης του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών της ΕΕ.
 
Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, με την έγκριση των προτάσεων της Κύπρου από το Συμβούλιο Υπουργών, κάτι που αναμένεται να γίνει κατά το επόμενο δίμηνο, η Κύπρος θα λάβει ένα ποσό, ως προκαταβολή, όπως προνοείται μέσα στον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό, το οποίο θα ανέρχεται στο 13% του συνολικού ποσού που αναλογεί στην Κύπρο ή περίπου €120 εκατομμύρια.

Στόχος του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ, από το οποίο η Κύπρος μπορεί να αντλήσει για χρηματοδότηση έργων και μεταρρυθμίσεων συνολικό ποσό €968 εκατομμύρια, είναι η βιώσιμη ανάκαμψη από την κρίση της νόσου COVID-19, η αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της και η μακροπρόθεσμη θωράκιση των οικονομιών της ΕΕ. Στην πρώτη φάση της κατανομής, στην Κύπρο αναλογούν €764 εκ. (70% το 2021 και 2022) και στη δεύτερη φάση €204 εκ. (30%, μέχρι το 2023).
 
Οι προτάσεις της Κύπρου χωρίζονται σε πέντε άξονες προτεραιοτήτων, που είναι η Δημόσια Υγεία και Πολιτική Προστασία – Μαθήματα από την Πανδημία, Επιτάχυνση της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία, Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας της οικονομίας, Προς μια ψηφιακή εποχή και Αγορά εργασίας και η Εκπαίδευση και ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι άξονες προτεραιότητας αποτελούνται από 14 – 15 Ενότητες (Components).

Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση δύναται να παραχωρείται για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής όπως η απασχόληση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η εκπαίδευση, η έρευνα και καινοτομία, η υγεία, το επιχειρηματικό περιβάλλον, η δημόσια διοίκηση, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η δικαιοσύνη, η ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα καθώς και κοινωνικά θέματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

ΚΥΠΕ

 
16465