Στοιχεία για νοσηλείες - Το ποσοστό εμβολιασμένων & ανεμβολίαστων

Τα στοιχεία νοσηλειών με βάση το ιστορικό εμβολιασμού

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του Υπουργείου Υγείας για ενίσχυση της διαφάνειας και της σωστής ενημέρωσης των πολιτών, αποστέλλονται τα στοιχεία νοσηλειών σε συνάρτηση του εμβολιαστικού τους ιστορικού.

Τα πιο κάτω στοιχεία των νοσηλευόμενων είναι μέχρι τις 15 Μαρτίου 2022 και δεν συμπεριλαμβάνονται οι post COVID ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Από τα πιο κάτω στοιχεία, διαφαίνεται ότι ο κίνδυνος νοσηλείας ατόμων χωρίς ιστορικό εμβολιασμού, είναι από 4 εώς 30 φορές μεγαλύτερος σε σύγκριση με τα άτομα που έχουν ιστορικό εμβολιασμού.

Τρέχουσες νοσηλείες κατά ιστορικό εμβολιασμού (15/03/2022 - δεν συμπεριλαμβάνονται οι post covid ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται)

 

%

Χωρίς ιστορικό εμβολιασμού

 

55%

Μερικώς εμβολιασμένοι*

 

8%

Πλήρως εμβολιασμένοι**

 

1%

,Πλήρως εμβολιασμένοι και με ενισχυτική δόση – βλέπε πίνακα 2 (73,7% αφορά άτομα ηλικίας άνω των 70)

 

36%

Σύνολο

 

100%

 

*Μερικώς εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι είχαν λάβει την πρώτη δόση διδοσικού εμβολίου, όσοι είχαν λάβει τις δύο δόσεις και δεν έχουν παρέλθει 14 μέρες από τη δεύτερη δόση,  όσοι είχαν λάβει το JJ και δεν έχει παρέλθει διάστημα 14 ημερών, καθώς και όσοι είχαν λάβει δύο δόσεις και έχουν παρέλθει 5 μήνες από τη δεύτερη δόση και δεν έχουν προχωρήσει στην ενισχυτική δόση. **Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και τις δύο δόσεις διδοσικού εμβολίου και έχει παρέλθει διάστημα 14 ημερών από τη δεύτερη δόση, καθώς επίσης δεν έχουν παρέλθει 150 ημέρες από τη δεύτερη δόση (το ίδιο ισχύει για το μονοδοσικό JJ).

 

 

 

 

Πίνακας 2: Πλήρως εμβολιασμένοι και με ενισχυτική δόση κατά ηλικιακή ομάδα

Ηλικιακή ομάδα

Πλήρως εμβολιασμένοι και με ενισχυτική δόση

%

20-29

1

2.6%

30-39

1

2.6%

40-49

2

5.3%

50-59

0

0.0%

60-69

6

15.8%

70-79

12

31.6%

80-89

13

34.2%

90+

3

7.9%

Σύνολο

38

100.0%

 

 

Πίνακας 3: Τρέχουσες νοσηλείες κατά ιστορικό εμβολιασμού ανά 100,000 πληθυσμού ανά κατηγορία εμβολιασμού