Το στοίχημα του 2023 για τον νέο Υπουργό Οικονομικών

  • Ενέργεια και πραγματικό εισόδημα επηρεάζουν επιχειρήσεις – νοικοκυριά
  • Μεγάλη πρόκληση η διαχείριση του υψηλού πληθωρισμού
  • Αυξανόμενες πιέσεις για αυξήσεις μισθών και συντάξεων

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Μεγάλο είναι το στοίχημα του νέου Υπουργού ο οποίος καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση με την ανάληψη του Υπουργείου Οικονομικών.

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διαχείριση του υψηλού και παρατεταμένου πληθωρισμού και οι αυξανόμενες πιέσεις γι’ αυξήσεις μισθών και για μέτρα στήριξης που θα περιορίζουν τις απώλειες στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. 

Εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων δηλώνουν πως «ο ψηλός πληθωρισμός πλήττει περισσότερο τις χαμηλότερες εισοδηματικές ομάδες του πληθυσμού, γι’ αυτό και ζητούνται μέτρα στήριξης τα οποία κρίνονται αναγκαία». Ωστόσο πηγή του Υπουργείου Οικονομικών θεωρεί ότι «εάν και εφόσον ληφθούν μέτρα θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά στο πλαίσιο των δημοσίων οικονομικών». 

>>> Διαβάστε επίσης:

Επίσης, επισημαίνουν ότι «οποιεσδήποτε πιθανές μισθολογικές αυξήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες της οικονομίας και να μην τροφοδοτούν την άνοδο του πληθωρισμού».

Η αύξηση του κόστους της ενέργειας και η μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και αυξάνουν την εισοδηματική ανισότητα. 

Από την άλλη, η άνοδος των επιτοκίων δανεισμού αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, την ίδια ώρα που τα επιτόκια καταθέσεων βρίσκονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και αποστερούν από τους καταθέτες μια πρόσθετη πηγή εσόδων. 

Οι τραπεζίτες θεωρούν ότι «οι πληθωριστικές πιέσεις και η αύξηση των επιτοκίων οδηγούν σε βελτίωση των καθαρών εσόδων των τραπεζών από τόκους αλλά και σε επιδείνωση των συνθηκών». 

Να σημειωθεί πως η ενεργειακή κρίση, η οποία επιδεινώθηκε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία στις αρχές του 2022, οδήγησε σε απότομη άνοδο τον πληθωρισμό. Η εξέλιξη οδήγησε τις κεντρικές τράπεζες ν’ αυξήσουν τα επιτόκιά τους, παρόλο που γνωρίζουν πως η αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στην αύξηση του ενεργειακού κόστους εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η αντίδραση των κεντρικών τραπεζών σηματοδοτεί την αποφασιστικότητά τους να θέσουν υπό έλεγχο τις δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις και να σταθεροποιήσουν τις πληθωριστικές προσδοκίες, ώστε να καταφέρουν να επιτευχθεί ο στόχος της σταθερότητας των τιμών μεσοπρόθεσμα. 

Πάντως, παρά το δυσμενές περιβάλλον, η κυπριακή οικονομία συνέχισε ν’ αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς. 

Η παράταση της ενεργειακής κρίσης εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, που συντηρεί τον πληθωρισμό σε πολύ υψηλά επίπεδα, έχει οδηγήσει σε υποχώρηση των επιχειρηματικών προσδοκιών και επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Οικονομικοί αναλυτές διατυπώνουν την άποψη πως αυτό σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής θα οδηγήσει σε πιο αργό ρυθμό μεγέθυνσης το 2023. 

Μοναδική ελπίδα η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας.

Εκτός από τους δημόσιους πόρους και τις επενδύσεις το Σχέδιο εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει  πρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια, ύψους περίπου €1,1 δις, στο πλαίσιο της υλοποίησης των διαφόρων σχεδίων χορηγιών που θα στηρίξουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και δαπάνες στους επιμέρους τομείς προτεραιότητας του Σχεδίου.

Χρύσω Αντωνιάδου