ΣΥΛ: Διπλασιασμός εισπράξεων από ηλεκτρονικές πληρωμές

Επαναλειτουργήσαν οι Μονάδες Αφαλάτωσης
Διπλασιασμό εισπράξεων από ηλεκτρονικές πληρωμές είχε το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας

Διπλασιασμό των εισπράξεων του από ηλεκτρονικές πληρωμές των καταναλωτών είχε το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.
 
Σε ανακοίνωση του, το Συμβούλιο προτρέπει τους καταναλωτές, να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την πληρωμή των οφειλών τους ηλεκτρονικά ώστε να εδραιωθεί η πρακτική αυτή.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<
 
Τονίζει ότι η ηλεκτρονική πληρωμή είναι ασφαλής, γρήγορη και δεν ταλαιπωρεί τους καταναλωτές σε ουρές αναμονής στα κέντρα εξυπηρέτησης.
 
Οι τρόποι πληρωμής γίνονται μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου www.wbn.org.cy, μέσω της έξυπνης εφαρμογής για κινητά wb nicosia και μέσω της Jcc Link. 

(ΚΥΠΕ)

 
13028