Συμβούλιο Οικονομίας: Διευκολίνσεις από γραφείο μεταφοράς γνώσης

Το Συμβούλιο Οικονομίας καλωσορίζει τη λειτουργία Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης

Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου καλωσόρισε τη λειτουργία του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης του ΙδΕΚ, το οποίο θα παρέχει, χωρίς χρέωση, ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης μεταφοράς γνώσης προς όλους τους φορείς του εθνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

«Η λειτουργία του Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης στην Κύπρο αποτελεί μία πολύ σημαντική προσθήκη στο συνεχώς εξελισσόμενο κυπριακό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας αφού υποβοηθάει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και προάγει την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της οικονομίας», αναφέρει το ΣΟΑΚ σε σημερινή του ανακοίνωση.

Κυριότερη συμβολή τέτοιων Γραφείων παγκοσμίως είναι η διευκόλυνση της διαχείρισης της διανοητικής ιδιοκτησίας, η προώθηση της εμπορευματοποίησης των καινοτόμων ιδεών και η διάθεση στην κοινωνία των αποτελεσμάτων της έρευνας, σημειώνει το Συμβούλιο.

ΚΥΠΕ

 
24969