Συνάντηση «C-IZEBs» για εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης έχει ύψος 1.763.750,00 €

Πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «C-IZEBs - Cooperative Intelligent Εducation & Εlectromobility Zero Energy Buildings», το οποίο υλοποιείται μέσω του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 στο πλαίσιο της τέταρτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα στον ειδικό στόχο «Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια».
 
Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης έχει ύψος 1.763.750,00 €, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και η διάρκεια υλοποίησης του είναι 24 μήνες.
 
Για την υλοποίηση της Πράξης συνεργάζονται, υπό τη μορφή Εταιρικού Σχήματος, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου (Κύριος Δικαιούχος), το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου.

Βασικός στόχος του έργου, σημειώνεται, είναι η δημιουργία Πρότυπων Ευφυών Σχολικών Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης, που θα αντιμετωπίσουν με επιτυχία το ζήτημα των συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα στις σχολικές αίθουσες, της ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας και την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης στους μαθητές, καθηγητές και χρήστες των κτιρίων. Για την υλοποίηση του στόχου του έργου αναμένεται να πραγματοποιηθούν δράσεις που σχετίζονται με την πιλοτική ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολικών κτιρίων, του Γυμνάσιου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, στο Πλατύ Αγλαντζιάς και του Γυμνασίου & Λυκείου Αγίου Μύρωνα στο Ηράκλειο, μέσω ήπιων παθητικών, ενεργητικών επεμβάσεων και της εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων.
 
Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν δράσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχική εκπαίδευση των χρηστών των κτιρίων για ορθολογική χρήση και διαχείριση της ενέργειας αλλά και δράσεις πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Στην έναρξη του έργου χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πρόδρομος Προδρόμου, ο οποίος αναφέρθηκε στην πιλοτική ενεργειακή αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων του Γυμνάσιου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, στο Πλατύ Αγλαντζιάς, συνολικής δαπάνης πέραν των 500 χιλιάδων ευρώ. Ο Υπουργός Παιδείας, αναφερόμενος στις προτεινόμενες δράσεις, τόνισε ότι θα προάγουν τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του σχολείου και θα ενισχύσουν άμεσα το ρόλο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αναπτύσσοντας αντίληψη ενεργειακής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας και συνείδησης στις επερχόμενες γενεές.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν παρουσιάσεις από τους δικαιούχους του έργου με θεματικές ενότητες που κάλυπταν ζητήματα σχετικά με την παθολογία και τη χρήση και διαχείριση ενέργειας στα σχολικά κτίρια της Ελλάδας και της Κύπρου. Εκ μέρους των εταίρων, πραγματοποίησαν παρουσιάσεις ο Ανδρέας Μαραγκός, Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο Επίκουρος Καθηγητής Αιμίλιος Μιχαήλ του Πανεπιστημίου Κύπρου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων, ο Δρ. Απόστολος Μιχόπουλος, Επικεφαλής Ερευνητής και Αναπληρωτής Διευθυντής του Εργαστηρίου Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων, η Δρ. Χρύσω Ηρακλέους, Ερευνήτρια από το Εργαστήριο Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίων του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Δρ. Νικόλαος Ζωγραφάκης, Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, η Μάρθα Παπαδομιχελάκη, από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και ο Γεώργιος Σπυριδάκης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.
 
Οι εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης ολοκληρώθηκαν με το γενικό προγραμματισμό των δράσεων και τον καθορισμό έναρξης των τεχνικών έργων και συναντήσεων.  
 
ΚΥΠΕ

 
21620