Συνέρχεται η Επ. Οικονομικών για τις κυβερνητικές εγγυήσεις

Συνέρχεται εκ νέου

Συνέρχεται (ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει στις 10.00πμ)  η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για αποδέσμευση κονδυλίων και για να συζητήσει το νομοσχέδιο για τις κυβερνητικές εγγυήσεις των 2 δισ. ευρώ προς τις τράπεζες.
 
Στο νέο κείμενο του νομοσχεδίου για τις κυβερνητικές εγγυήσεις περιλήφθηκε διάταξη για ενημέρωση της Επιτροπής Οικονομικών από τον Υπουργό Οικονομικών για τα διατάγματα που εκδίδει.
 
Η συνεδρία θα πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη, όπως και οι προηγούμενες συνεδρίες της Επιτροπής.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<
 
Την Παρασκευή το απόγευμα θα συνέλθει η Ολομέλεια της Βουλής για να ψηφίσει τα νομοσχέδια και τον κανονισμό για τις αποφυλακίσεις και για τα νέα πρόστιμα των 300 ευρώ για τις παραβάσεις των περιορισμών διακίνησης και ενδεχομένως να έχει ενώπιον της και το νομοσχέδιο για τις κυβερνητικές εγγυήσεις.
 
 Το αναθεωρημένο κείμενο  για τις κυβερνητικές εγγυήσεις επί του οποίου θα συζητήσει ή και τοποθετηθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών διαλαμβάνει ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης των διατάξεων του Νόμου και συντονισμού της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής τους, όπως και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Διαταγμάτων συγκροτείται από τον Γενικό Λογιστή ή τον Βοηθό Γενικό Λογιστή, ο οποίος ενεργεί ως πρόεδρος της Επιτροπής, από ένα λειτουργό του Υπουργείου Οικονομικών που ορίζεται από τον Υπουργό και από δύο λειτουργούς της Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό ύστερα από σύσταση του Διοικητή.
 
Στο κείμενο του νόμου αναφέρεται περαιτέρω, ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει υποχρέωση όπως, ανά διμηνία, με έκθεσή της ενημερώνει τον Υπουργό για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς της και ότι ο Υπουργός, αφού λάβει την ως άνω έκθεση, προβαίνει σε ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στην οποία περιλαμβάνει ειδική αναφορά στον τρόπο διάθεσης του προβλεπόμενου ποσού ύψους διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€250.000.000), το οποίο προορίζεται να καλύψει την επιδότηση μέρους του επιτοκίου εξυπηρετούμενων δανείων σε φυσικά πρόσωπα, αυτοτελώς εργαζομένους και επιχειρήσεις, βάσει κριτηρίων που θα καθορισθούν με βάση το σχετικό του Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών.
 
Στο νέο κείμενο του νόμου αναφέρεται επίσης ότι της έκδοσης των προβλεπόμενων Διαταγμάτων, προηγείται σε κάθε περίπτωση ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού από τον Υπουργό Οικονομικών με την υποβολή γραπτού μνημονίου
 
 Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν έχει όντως αποσταλεί στη Βουλή επιστολή του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων αναφορικά με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, η οποία θα τεθεί ενώπιον των μελών της Επιτροπής.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<
 
Κατά τη συνεδρία, η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής θα συζητήσει, επίσης, αποδέσμευση κονδυλίων. Τα κονδύλια είναι η αποδέσμευση 30.000 ευρώ για την Προεδρία, που αφορούν αγορά υπηρεσιών για μελέτες που εμπίπτουν στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Κοινοτήτων Τροόδους.
 
 Ζητείται η αποδέσμευση κονδυλίου 10.000 ευρώ για το Υπουργείο Άμυνας που αφορά αγορά υπηρεσιών επιμετρητή ποσοτήτων καθώς όπως αναφέρεται στο σχετικό σημείωμα έγινε λάθος και ζητήθηκε μικρότερο ποσό κατά 8.500 ευρώ σε προηγούμενη αποδέσμευση.
 
Η Επιτροπή καλείται επίσης να αποδεσμεύσει κονδύλι για την αμοιβή του Παναγιώτη Δημόπουλου που ανέλαβε στις 11 Φεβρουαρίου 2020 καθήκοντα Συμβούλου – Συνεργάτη της Υπουργού Εργασίας.
 
 Ζητείται επίσης αποδέσμευση κονδυλίου για την αγορά λογιστικών υπηρεσιών από το Αρχείο Πληθυσμού που αφορά την επιστροφή εγγυητικών σε δικαιούχους.

(ΚΥΠΕ)

 
21680