Συζήτησαν για αντιπληθωριστική πολιτική Ηροδότου και ΣΕΚ

Συναντήθηκε με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ

Σημαντικά και σοβαρά ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας, η οποία ζει σε συνθήκες υψηλού πληθωρισμού, συζήτησαν σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνο Ηροδότου.

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας ανέλυσε και εξήγησε τους βασικούς πυλώνες πολιτικής που το Κίνημα εισηγήθηκε προς την κυβέρνηση για την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης αντιπληθωριστικής πολιτικής, κυρίαρχο στοιχείο της οποίας θα πρέπει να είναι:

(α) η αποκατάσταση της αγοραστικής αξίας των μισθών μέσω της καταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) και

(β) η μείωση σειράς φορολογιών, κυρίως στα καύσιμα, στον ηλεκτρισμό και σε είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης.

Όσον αφορά τα τραπεζικά ζητήματα η ΣΕΚ υπέδειξε πως η Κύπρος χρειάζεται ένα αξιόπιστο και εύρωστο τραπεζικό σύστημα το οποίο θα μπορεί με ταχύτητα και ευελιξία να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη της οικονομίας, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα των αυξημένων τραπεζικών χρεώσεων, οι οποίες στο πολύ πρόσφατο παρελθόν δημιούργησαν πολλαπλά προβλήματα στους πελάτες των τραπεζών. Ο γ.γ. της ΣΕΚ υπενθύμισε πως, από πλευράς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου αναμένεται η υλοποίηση της δέσμευσης πως σύντομα θα υπάρξουν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στη συγκράτηση των τραπεζικών χρεώσεων.  Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στα εργασιακά δρώμενα στον τραπεζικό τομέα, υπενθυμίζοντας πως, η ΣΕΚ εκπροσωπεί ένα καλό ποσοστό εργαζομένων στις τράπεζες οι οποίοι δικαιούνται να εργάζονται σε ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. 

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας αφού εξέφρασε την ευαρέσκεια του για τη συνάντηση έκαμε μια λεπτομερή τεχνοκρατική ανάλυση όλων των δεικτών της οικονομίας, (Ευρωπαϊκής και Κυπριακής), υπογραμμίζοντας πως, η κατάσταση είναι ρευστή και το περιβάλλον ιδιαίτερα αβέβαιο, ενώ με βάση τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας ο πληθωρισμός για το 2022 θα αυξηθεί στο 6.8%.

Χρειάζεται εξήγησε μεγάλη προσοχή στα επίπεδα του δημοσίου χρέους και τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι προσεκτικά και στοχευμένα. 

Τέλος ΣΕΚ και Κεντρική Τράπεζα συμφώνησαν να βρίσκονται σε διαρκή επαφή για από κοινού παρακολούθηση των προοπτικών και των προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας. 
 

 
24992