Συζήτησαν για την υλοποίηση έργων του Δημοσίου ΠτΒ και ΕΤΕΚ

Συζήτησαν επίσης για ενδυνάμωση των σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και του ΕΤΕΚ

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου δέχθηκε σήμερα τετραμελή αντιπροσωπία του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), η οποία απαρτιζόταν από τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντή, τους Αντιπροέδρους κ. Ανδρέα Θεοδώρου και κα Ελίζα Βασιλείου, καθώς και την Επιστημονική Λειτουργό κα Μυρτώ Βορεάκου. 

Κατά τη συνάντηση, η οποία υπήρξε απόλυτα εποικοδομητική, συζητήθηκε η ενδυνάμωση των σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και του ΕΤΕΚ,  καθώς και η ανάγκη αξιοποίησης του ΕΤΕΚ, ως του θεσμοθετημένου τεχνικού συμβούλου του κράτους.  

Συζητήθηκαν, επίσης, επιμέρους θέματα αρμοδιότητας του ΕΤΕΚ και επισημάνθηκαν προβληματισμοί και στρεβλώσεις ειδικότερα επί του πλαισίου υλοποίησης έργων του δημοσίου, του τρόπου έκδοσης αδειών ανάπτυξης, της αδειοδότησης ηλεκτρολόγων μηχανικών και της διαδικασίας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων. Συναφώς, σημειώθηκε η ανάγκη προώθησης και θέσπισης των ανάλογων νομοθετικών ρυθμίσεων προς βελτίωση και επίλυση των θεμάτων αυτών.

 
24947