Συζήτησε για μείζονα εργασιακά ζητήματα με τον ΓΓ ΣΕΚ η ΠτΒ

Συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για τηλεργασία, κατώτατο μισθό και συνταξιοδοτικό

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου πραγματοποίησε σήμερα, Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021, συνάντηση με εκπροσώπους της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ).

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν τα σχετικά ψηφίσματα του 29ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΕΚ, οι προκλήσεις που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19 καθώς και η υιοθέτηση πολιτικών στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ ενημέρωσε την Πρόεδρο της Βουλής για τα μείζονα εργασιακά ζητήματα που βρίσκονται ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν τη θεσμοθέτηση της τηλεργασίας, την υιοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού, τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και την αναπροσαρμογή της στρατηγικής απασχόλησης πολιτών από τρίτες χώρες.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Βουλής, τόνισε τη σημασία για περαιτέρω συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή υποστηρίζοντας παράλληλα την υιοθέτηση πολιτικών που να διασφαλίζουν την ισότιμη κατανομή βαρών μεταξύ των γονέων. Περαιτέρω, η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε την ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων σε σχέση με τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν στην αγορά εργασίας λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Τέλος, η Πρόεδρος της Βουλής διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της ΣΕΚ ότι, στα πλαίσια των δικών της αρμοδιοτήτων, θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία προς επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν το εργατικό κίνημα, με στόχο τη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 
24565