Τα 20 έργα αξίας 250 εκατ. ευρώ για προώθηση της e-διακυβέρνησης

Αναλυτικά τα έργα και το κόστος τους

Συνολικά 20 μεγάλα έργα προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-διακυβέρνησης) θα «τρέξουν» το 2020 με την εκτιμώμενη αξία τους να φθάνει κοντά στα 250 εκατομμύρια ευρώ. 

Σύμφωνα με συνοδευτικό πίνακα που συνοδεύει τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2020, το μεγαλύτερος μέρος των δαπανών αυτών, σχεδόν το 20%, θα αξιοποιηθεί για την Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας από το Υπουργείο Υγείας σε όλα τα κρατικά Νοσηλευτήρια και Κέντρα Υγείας. Το κόστος αυτού του έργου αναμένεται να αγγίξει τα 47.954.025 ευρώ.

>>> Διαβάστε ακόμη: Αυτά είναι τα 50 έργα αξίας €1 δις που θα «τρέξουν» το 2020 <<<

Το δεύτερο ακριβότερο έργο e-διακυβέρνησης είναι το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (ERP) του Γενικού Λογιστηρίου το οποίο αναμένεται να κοστίσει 33.962.036 ευρώ, ενώ στα 30 εκατ. ευρώ έχει εκτιμηθεί το κόστος για το Ενοποιημένο Πληροφοριακό Σύστημα του Τμήματος Φορολογίας.

Έργα άνω των 10 εκατ. ευρώ
Άλλα μεγάλα έργα e-διακυβέρνησης πέραν των 10 εκατ. ευρώ είναι:

  • Παροχή Υπηρεσιών Στενοτύπησης για κάλυψη των αναγκών των Δικαστηρίων (13 χρόνια): 22.400.058 ευρώ.
  • Αναβάθμιση Συστήματος Πληροφοριών Γης για το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας – Φάση Α: Αναβάθμιση GIS & Φάση Β (Legal/Fiscal): 19.428.080 ευρώ.
  • Union Customs Code Work Plan για το Τμήμα Τελωνείων: 15.910.000 ευρώ.
  • Ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης μητρών (New Integrated Registry Platform Solution) στους Κλάδους Εταιρειών και Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη: 13.925.000 ευρώ.
  • Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (eJustice): 10.937.200 ευρώ

Άλλα έργα
Πέραν των πιο πάνω, ποσό 2.079.180 ευρώ θα καλύψει το κόστος της Δημιουργίας Κέντρου Δεδομένων για τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ 9.527.300 ευρώ θα δαπανηθούν για την Ψηφιοποίηση των Φυσικών Φακέλων Ασθενών.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

5,6 εκατ. ευρώ θα καλύψουν την Επέκταση της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών ΚΑΠ, 1,785 εκατ. ευρώ το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ενώ 9.795.675 ευρώ θα διατεθούν για την ετοιμασία του Κυβερνητικού Ενοποιημένου Δικτύου Φωνής και Δεδομένων του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Σειράς Προτεραιότητας και Εξυπηρέτησης για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα Πολίτη (ΚΕΠΟ) θα διατεθούν 673.500 ευρώ και για την Ολοκληρωμένη λύση για τη δημιουργία ενιαίας μηχανογράφησης των Δήμων της Κύπρου και την παροχή υπηρεσιών η-Διακυβέρνησης 2,41 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, 6.381.000 ευρώ θα δαπανηθούν για την επέκταση του συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου (eOASIS) σε όλη τη Δημόσια Υπηρεσία, 1.475.330 ευρώ θα κοστίσει η αναβάθμιση του Συστήματος «Αριάδνη» και ανάπτυξης νέων η-υπηρεσιών, ενώ 6.646.247 ευρώ θα δαπανηθούν για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ιππόδαμος» του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. 

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Τέλος, 6 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αλιείας του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, ενώ 62.625 ευρώ θα στοιχίσει η Μελέτη για την Ενοποίηση των Μηχανογραφικών Κέντρων της Δημόσιας Υπηρεσίας και την υλοποίηση Κυβερνητικού Υπολογιστικού Σύννεφου.

Μάριος Αδάμου
 
21619