Τελειώνει η διορία για φορολογική δήλωση εταιρειών & ατόμων

Τελευταία ημερομηνία για πληρωμή του οφειλόμενου Φόρου

Η διορία για την φορολογική δήλωση λήγει στις 30 Νοεμβρίου και μετά από αυτήν την καταληκτική ημερομηνία, όσοι έπρεπε να υποβάλουν την φορολογική τους δήλωση και δεν το έκαναν, θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο.

 

  • Τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας και Δήλωσης Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου με Λογαριασμούς για το έτος 2019

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει με σχετική ανακοίνωση ότι, η τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ 4), και της Δήλωσης Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου με Λογαριασμούς (ΤΦ 1ΛΟΓ) για το έτος 2019 είναι η 30η Νοεμβρίου 2021 ώρα 23:59.

>>>Δείτε ακόμη: Τελειώνει η διορία για φορολογική δήλωση - Έρχονται πρόστιμα

  • Τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2020 και πληρωμής του οφειλόμενου Φόρου

Επίσης, το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η τελευταία  ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου (ΤΦ1) 2020 και πληρωμής τυχόν οφειλόμενου φόρου είναι η 30ή Νοεμβρίου 2021 ώρα 23:59.

Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2020, όπως επισημαίνεται, έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι, των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2020 είναι μεγαλύτερο από 19500 ευρώ.

Για την ορθή συμπλήρωση της Δήλωσης, σημειώνεται στην ανακοίνωση, το κοινό μπορεί  να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax, στην οποία έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό κάτω από το εικονίδιο «Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2020».

 
16354