Θα επεκταθεί η περίοδος υποβολής φορολογικών δηλώσεων λόγω covid;

Τι προνοούν προτάσεις νόμου που κατέθεσε το ΔΗΚΟ / Μέχρι πότε θα είναι δυνατή η υποβολή φορολογικών δηλώσεων

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Τρεις προτάσεις νόμου, μέσω των οποίων θα επιχειρηθεί η επέκταση της περιόδου υποβολής φορολογικών δηλώσεων, τόσο από φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, κατέθεσε στη Βουλή το ΔΗΚΟ.

Οι εν λόγω προτάσεις τέθηκαν στο μικροσκόπιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών κατά την συνεδρία της Δευτέρας (1/3) και η πρώτη αξιολόγηση από πλευράς των εμπλεκομένων ήταν θετική, ενώ η συζήτηση θα συνεχιστεί κατά την σημερινή (8/3) συνεδρία της Επιτροπής.

Αξίζει να αναφερθεί πως, τις 3 προτάσεις νόμου κατέθεσε ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, και όπως αναφέρει στις αιτιολογικές εκθέσεις που τις συνοδεύουν, οι ρυθμίσεις που εισηγείται είναι αναγκαίες λόγω της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επιφέρει.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Οι προτάσεις νόμου
Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του «περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεων Φόρων Νόμου», ώστε:

1/ η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης από φυσικά πρόσωπα (μισθωτούς και αυτοεργοδοτούμενους) για το φορολογικό έτος 2020 να μετατεθεί από την 31η Ιουλίου 2021 για την 31η Δεκεμβρίου 2021 και

2/ η προθεσμία υποβολής φορολογικής δήλωσης από πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν λογιστικά βιβλία και αρχεία και να ετοιμάζουν λογαριασμούς που ελέγχονται από ανεξάρτητο ελεγκτή (αυτοεργοδοτούμενοι με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τις 70.000 ευρώ και εταιρείες) για το φορολογικό έτος 2019 να μετατεθεί από την 31η Μαρτίου 2021 για την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Όσον αφορά την δεύτερη πρόταση νόμου, αξίζει να σημειωθεί πως και αυτή αποσκοπεί στην τροποποίηση του «περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου», ώστε η προθεσμία υποβολής δήλωσης εργοδότη για το φορολογικό έτος 2020 να μετατεθεί από την 28η Φεβρουαρίου 2021 για την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Σκοπός, εξάλλου, της τρίτης πρότασης νόμου είναι, επίσης, η τροποποίηση του «περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου», ώστε η προθεσμία καταβολής της δεύτερης δόσης προσωρινής φορολογίας για το φορολογικό έτος 2020 να μετατεθεί από την 31η Δεκεμβρίου 2020 για την 31η Δεκεμβρίου 2021, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Εισήγηση για αλλαγές στο τέλος εταιρειών
Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί πως, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΔΗΚΟ κατέθεσε, επίσης, στη Βουλή και άλλες δύο προτάσεις νόμου αναφορικά με το ετήσιο τέλος εταιρειών.

Σύμφωνα με τις αιτιολογικές εκθέσεις που τις συνοδεύουν, σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του «περί Εταιρειών Νόμου», έτσι ώστε να αντικατασταθεί η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 391 που αφορά την υποχρέωση επιβολής ετήσιου τέλους και να τύχει διορθωτικής ρύθμισης και να καθίσταται δικαιότερη με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων όπως ορίζεται από τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η διάκριση των εγγεγραμμένων εταιρειών σε κατηγορίες, ώστε αυτές που εμπίπτουν στην κατηγορία πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση να έχει υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους 100 ευρώ, ενώ αυτές που εμπίπτουν στην κατηγορία μεσαία και μεγάλη επιχείρηση να έχει υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους 350 ευρώ.

Περαιτέρω, με την πρόταση νόμου, αντικαθίσταται η παράγραφος 5 που προβλέπει την παράτασης της προθεσμίας καταβολής του ετήσιου τέλους λόγω της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης του covid-19 και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που αυτή επιφέρει, και θεσπίζεται αναστολή καταβολής του ετήσιου τέλους για τα έτη 2020 και 2021.

Με τη δεύτερη, δε, πρόταση νόμου σκοπείται η παράταση για 6 μήνες της υποχρέωσης για υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων (ΗΕ32) που αφορούν τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021, λόγω της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης και της αδυναμίας των αιτητών να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα του Εφόρου Εταιρειών. 

Μάριος Αδάμου
 
16351