Θα πληρώνεις με κάρτα κομμώτριες, αισθητικούς, μηχανικούς

Δημοσιοποιείται σήμερα το Διάταγμα για υποχρεωτική αποδοχή πιστωτικής κάρτας από επιχειρήσεις

Εντός της ημέρας θα δημοσιοποιηθεί το Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών το οποίο θα υποχρεώνει διάφορες επιχειρήσεις να αποδέχονται κάρτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Βrief στο Διάταγμα θα αναφέρονται αναλυτικά και ανά κατηγορία οι επιχειρήσεις που θα πρέπει υποχρεωτικά να αποδέχονται πληρωμή με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως στις επιχειρήσεις που υποχρεωτικά να αποδέχονται κάρτα συγκαταλέγονται τα κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής αλλά και μηχανικοί.

>>>Δείτε ακόμη: Διάταγμα: Yποχρεωτική η αποδοχή κάρτας σε επιχειρήσεις στην Κύπρο

Παράλληλα, υποχρεωτική πληρωμή με πιστωτική κάρτα θα γίνεται και σε εξειδικευμένα καταστήματα φρουταριών και ψαραγορών (δηλαδή η αποδοχή με πληρωμή με πιστωτική κάρτα δεν θα γίνεται για αγορές στις λαϊκές)
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι για υδραυλικές, κλιματιστικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ΔΕΝ θα είναι υποχρεωτική η αποδοχή πληρωμής με πιστωτική κάρτα. 

Να σημειώσουμε ότι το διάταγμα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί εντός της ημέρας (18/6) καθώς, το αρμόδιο Υπουργείο προχωρά με κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής, οι οποίες ενεδεχομένως να διαφοροποιήσουν  το ποιές επιχειρήσεις θα δέχονται υποχρεωτική πληρωμή με πιστωτική κάρτα. 

Πότε πρέπει να συμμορφωθούν οι επιχειρήσεις
Να σημειώσουμε αρχικά, ότι σύμφωνα με το διάταγμα όπως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο την 16η Ιουνίου 2021, αναφέρει ότι υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα υπηρεσιών και το λιανικό εμπόριο, να αποδέχονται πληρωμή με κάρτα, και να ενημερώνουν σχετικά με σαφή τρόπο τους καταναλωτές. 

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Διατάγματος.
Όσον αφορά νεοσύστατες επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της προθεσμίας των τριών (3) μηνών, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του Διατάγματος, ενώ επιχειρήσεις που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριών (3) μηνών, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή των δραστηριοτήτων τους.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αποδοχής πληρωμής με κάρτα, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους  τομείς της μεταποίησης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, μεταφορές, και ενημέρωσης και επικοινωνίας (εκδοτικές δραστηριότητες, παραγωγή ταινιών, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών). 

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το μέτρο αυτό βοηθά στην πάταξη της φοροδιαφυγής, τη διαφύλαξη των δημοσίων εσόδων, την ενίσχυση της προστασίας του πολίτη όπως επίσης και τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

 

 

 
14258