Θα πληρώνονται πλέον όσοι αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί νοσήσουν

Θα καταβάλλεται κανονικά ο μισθός σε περίπτωση που αντικαταστάτης εκπαιδευτικός νοσήσει

Σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι σύμφωνα με οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής, λόγω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών της πανδημίας, αποφασίστηκε ότι σε περίπτωση που αντικαταστάτης εκπαιδευτικός, κατά την περίοδο υπηρεσίας του σε δημόσιο σχολείο, νοσήσει με COVID-19, ο μισθός για τις ημέρες απουσίας που εμπίπτουν στην περίοδο αντικατάστασης, θα καταβάλλεται.  Επιπρόσθετα, οι ημέρες απουσίας του θα προσμετρούν για σκοπούς αναγνώρισης της προϋπηρεσίας του.   

Ως εκ τούτου, οι αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιάζουν στον/στην Διευθυντή/ντρια του σχολείου πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας ή το μήνυμα που θα λαμβάνουν στο κινητό τους για την αποδέσμευσή τους. 

Η εν λόγω οδηγία έχει άμεση ισχύ. 

 
23634