Θα ξέρεις πότε έρχεται το λεωφορείο - 5.000 νέες έξυπνες στάσεις

Αρχές του 2023 οι πρώτες έξυπνες στάσεις / Τι υπηρεσίες θα παρέχουν / Πόσο είναι το κόστος του έργου και τι περιλαμβάνει

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Στον εκσυγχρονισμό τους προχωρούν οι στάσεις λεωφορείων στην Κύπρο αφού διαγωνισμό για νέες έξυπνες στάσεις προκήρυξε στις 18 Ιανουαρίου 2022 το Υπουργείο Μεταφορών. 

>>> Διαβάστε επίσης: Με 5G όλα τα λεωφορεία της Λευκωσίας <<<

Σε επικοινωνία της Brief με τον εκτελεστικό μηχανικό και υπεύθυνο για τον διαγωνισμό Αριστοτέλη Σάββα, μας αναφέρθηκε ότι οι πρώτες έξυπνες στάσεις λεωφορείων αναμένονται στις αρχές του 2023, κάτι που όμως θα εξαρτηθεί και με την πρόοδο που θα σημειωθεί στην προκήρυξη και κατακύρωση του διαγωνισμού.  

fng

Τι υπηρεσίες θα παρέχουν οι έξυπνες στάσεις 

Οι νέες αυτές στάσεις θα έχουν ενσωματωμένη καλωδίωση, φωτισμό ενώ επίσης θα μπορούν να τοποθετηθούν ηλεκτρονικές πινακίδες όπου θα παρέχεται πληροφορία για την άφιξη του λεωφορείου στην στάση.

Επίσης, σε περίπτωση τυφλών ατόμων, θα υπάρχει ηχητική ανακοίνωση όταν πατήσουν κάποιο κουμπί ενώ επίσης οι στάσεις είναι ειδικά κατασκευασμένες ώστε να προσφέρουν και εύκολη πρόσβαση στους ΑμεΑ.

βδ<εΌσο αφορά την σύνδεση των στάσεων με τα λεωφορεία, ο κ. Σάββα ανέφερε ότι τα λεωφορεία έχουν ήδη έξυπνα συστήματα τηλεματικής για παροχή πληροφορίων στους επιβάτες σχετικά με το πότε φτάνει το λεωφορείο στην στάση και αυτά τα συστήματα θα συνδέονται με τις πινακίδες στις έξυπνες στάσεις.

σδω

 

Που θα τοποθετηθούν – Τι περιλαμβάνει το έργο

Οι νέες έξυπνες στάσεις θα αντικαταστήσουν υφιστάμενες στάσεις από τις 5000 περίπου που έχουμε σήμερα Παγκύπρια. Πιο συγκεκριμένα, θα αντικατασταθούν στάσεις οι οποίες είναι σε άσχημη κατάσταση, ιδιαίτερα πάνω στους κύριους άξονες που εξυπηρετούνται από δημόσιες μεταφορές ενώ οι έξυπνες στάσεις θα τοποθετηθούν σε όλες τις πόλεις.

φδ

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στα έγγραφα του διαγωνισμού, στο έργο περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

 • 350 έξυπνες στάσεις λεωφορείων «Τύπου Α» (Pillar)
 • 1350 Έξυπνα Στέγαστρα «Τύπου Β» (Semi-shelter),
 • 650 Έξυπνα Στέγαστρα «Τύπου C1» (Full- shelter - open) 
 • 100 Έξυπνα Στέγαστρα «Τύπου C2» (Full- shelter – κλειστές για ορεινές περιοχές),
 • Επισκευή 600 υφιστάμενων στεγάστρων
 • 2000 απλοποιημένες στάσεις λεωφορείων «Τύπου Α» (με βάση το δομικό πλαίσιο και τα πάνελ «Τύπου Α» και να περιλαμβάνουν μόνο το πλαίσιο πληροφοριών), για να αντικαταστήσουν σταδιακά τους υφιστάμενους πόλους στάσης λεωφορείου
 • 2650 αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα συν 650 φωτοβολταϊκά συστήματα συνδεδεμένα στο δίκτυο (net-metering), σε στάσεις λεωφορείων βάσει τύπου Έξυπνης Στάσης ή Στεγάστρου.
 • 500 τηλεματικές ενδείξεις στάσης λεωφορείου (e-paper), για παροχή ακριβών/ζωντανών πληροφοριών σχετικά με την ώρα άφιξης του λεωφορείου προς στάση.
 • 2450 κάδοι για στάσεις λεωφορείων
 • 200 σχάρες ποδηλάτων σε μεγάλες στάσεις λεωφορείων
 • Πολιτικές εργασίες για την κατασκευή θεμελίωσης, ανάλογα με τον τύπο του στεγάστρου ή του στύλου που έχει τοποθετηθεί και την επισκευή του περιβάλλοντος χώρου του οδοστρώματος

Το κόστος του έργου και η χρηματοδότηση του 

Ο διαγωνισμός έχει συνολική αξία €71,4 εκατομμύρια (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) και η διάρκεια υλοποίησης του Συμβολαίου είναι πενταετής με εκτιμώμενη αξία €35 εκατομμύρια.

γφβζ

 Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει πρόνοια επέκτασης €10 εκατ., η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί για πρόσθετες παραγγελίες ή/και επιδιορθώσεις πεζοδρομίων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για σκοπούς ασφάλειας και λειτουργικότητας με την τοποθέτηση των νέων στεγάστρων. 

Πρόσθετα, προβλέπεται δεκαπενταετής συντήρηση αξίας €5 εκατ., όπως επίσης και ποσό €10 εκ. για παραγγελίες από τρίτους φορείς, όπως Δήμους, Κοινότητες, Σχολικές Εφορείες, εταιρείες λεωφορείων με Συμβόλαια Παραχώρησης, κτλ., οι οποίες θα καλύπτονται από δικά τους κονδύλια. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι υποδομές αυτές για να συντηρούνται θα περιέχονται στην ιδιοκτησία του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

γφζν

Να σημειώσουμε επίσης ότι το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘAλΕΙΑ κατά 65% και από Εθνικούς Πόρους κατά 35% και εντάσσεται στο πλαίσιο αναβάθμισης των υποδομών των δημόσιων επιβατικών μεταφορών, με απώτερο σκοπό την παροχή βελτιωμένης και αυξημένης υπηρεσίας προς τους χρήστες των δημόσιων μεταφορών.

δσω

Καταληκτικά να αναφέρουμε ότι ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο στάδια που ολοκληρώνονται μέσα στο 2022, πριν ξεκινήσει η τοποθέτηση των έξυπνων στάσεων το 2023:

 • Το πρώτο στάδιο αφορά στην επιλογή των Ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων, οι οποίοι ικανοποιούν τις απαιτήσεις συμμετοχής και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο 2022.
 • Το δεύτερο στάδιο αφορά στην υποβολή πλήρους Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, όπως επίσης και δείγματος στεγάστρου ως επίδειξη τεχνικής ικανότητας από τους προσφέροντες. Η υποβολή των προσφορών αναμένεται να γίνει περί τον Ιούλιο 2022 και η κατακύρωση και υπογραφή συμβολαίου περί τον Οκτώβριο 2022.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο eprocurement.gov.cy, στον χώρο που αναρτήθηκε ο διαγωνισμός, και στα έγγραφα του διαγωνισμού ΕΔΩ.

Δείτε απόσπασμα από το Newsroom:

Κυπριάνα Σταύρου
 
21547