Θέλει τηλεργασία στο Δημόσιο η ΠΑΣΥΔΥ – Ζητά νόμο

Δείτε το γραπτό αίτημα ΠΑΣΥΔΥ προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Με αφορμή την έναρξη διαλόγου στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για τη διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα, η ΠΑΣΥΔΥ απηύθυνε γραπτό αίτημα προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για θεσμοθέτηση και νομοθετική ρύθμιση της τηλεργασίας αντίστοιχα και στον δημόσιο τομέα, το οποίο και επισυνάπτεται.

Η Οργάνωσή,όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΠΑΣΥΔΥ,θεωρεί ότι τα οφέλη από την εφαρμογή της τηλεργασίας είναι πολλά και σημαντικά όχι μόνο κάτω από έκτακτες συνθήκες, όπως η υγειονομική κρίση που βιώνουμε τώρα, αλλά και υπό φυσιολογικές περιστάσεις και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η νομοθετική της ρύθμιση και στη δημόσια υπηρεσία. Κατά τη διάρκεια των lockdowns άλλωστε, αποδείχθηκε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με τη μέθοδο της τηλεργασίας, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα του έργου που παράγεται και οι οποιεσδήποτε δυσκολίες εντοπίστηκαν αρχικά, έχουν πλέον αντιμετωπιστεί και επιλυθεί.

Η υιοθέτηση της τηλεργασίας θα συντείνει πρώτιστα στον ευρύτερο στόχο που έχει τεθεί και από την επίσημη πλευρά για εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας, προστίθεται. Παράλληλα η εφαρμογή τέτοιων ευέλικτων μορφών απασχόλησης φέρουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία ευρύτερα, αφού συμβάλλουν στο ισοζύγιο οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Επιπλέον η μείωση της ανάγκης των μετακινήσεων από και προς τον εργασιακό χώρο μειώνει το περιβαλλοντικό αντίκτυπο από τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, ενώ συγχρόνως θα μπορούσε να αποτελέσει τη λύση στο έντονο και δυσεπίλυτο ζήτημα του κυκλοφοριακού. 

 
21578