Θες επιχείρηση στην εντός των τειχών Λευκωσία; Δικαιούσαι χορηγία

Άνοιξαν οι αιτήσεις του Σχεδίου - Θα διατεθούν €10 εκατομμύρια

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει την προκήρυξη της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.

>>> Διαβάστε επίσης:  Όλα τα σχέδια για τις επιχειρήσεις στην εντός των τειχών Λευκωσία <<<

Το Σχέδιο Χορηγιών εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για Ανάπλαση και Αναζωογόνηση της Εντός των Τειχών Λευκωσίας.

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών), που ασκούν ή που θα ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, για σκοπούς ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην περιοχή της εντός των τειχών Λευκωσίας.

>>> Διαβάστε επίσης: €10 εκ. για να πάνε επιχειρηματίες στην εντός των τειχών Λευκωσία <<<

Οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, η ενθάρρυνση υφισταμένων επιχειρήσεων να μετακινηθούν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου, η ενθάρρυνση επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις εν λόγω περιοχές να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους, η κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής, η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος με τη συμβολή στην κυκλική οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη, η προσέλευση πολιτών από όλη την Κύπρο και από το σύνολο της αστικής περιοχής Λευκωσίας, και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων ανέρχεται στα €10 εκ. (€2 εκ./έτος). Το Σχέδιο θα παραμένει ανοικτό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, και οι Δυνητικοί Δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις/ προτάσεις σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους οι οποίες θα ορίζονται στη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Η πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, προκηρύχθηκε την 1η Ιουνίου 2022, και αφορά σε συνολικό προϋπολογισμό ύψους €2 εκ. Το ύψος της κάθε χορηγίας θα ανέρχεται στο 60% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε Πρότασης, με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας τα ποσό των €80.000 ανά έργο.

Οι αιτήσεις, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Σχεδίου Χορηγιών, θα υποβάλλονται από τις 1 Ιουνίου 2022 και μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2022. Η υποβολή γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά ΕΔΩ.

Οι αιτητές θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις προκειμένου να δύναται να καταστούν δικαιούχοι, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στον Οδηγό του Σχεδίου Χορηγιών. Ο Οδηγός και τα συνοδευόμενα Παραρτήματά του βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τεχνική βοήθεια σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΤΠΟ στα πιο κάτω τηλέφωνα και ηλεκτρονικά ταχυδρομεία:

Πληροφορίες για Σχέδιο Χορηγιών:

Έλενα Ηροδότου                              22409838                             [email protected]

Τεχνική υποστήριξη για ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης:

Άντρεα Ηροδότου                           22409543                             [email protected]