Θες να αναβαθμίσεις ενεργειακά την οικία σου; Θα ανοίξει σχέδιο

Πρόκειται για την δεύτερη προκήρυξη του «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» - Θα έχει προϋπολογισμό €35 εκατ. 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ανακοινώνει ότι η υλοποίηση του Σχεδίου Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» συνεχίζει με τη 2η προκήρυξη, που θα χρηματοδοτηθεί με πρόσθετο προϋπολογισμό €35 εκατ. 

Το Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α» 2021-202, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία και αποσκοπεί στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών από φυσικά πρόσωπα, που αποτελούν τους δικαιούχους του Σχεδίου. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο λεπτομερής Οδηγός εφαρμογής της 2ης προκήρυξης, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πρόνοιες και απαιτήσεις του Σχεδίου, καθώς επίσης και η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων, προγραμματίζεται να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, πριν το τέλος του τρέχοντος έτους. 

>>> Διαβάστε επίσης: ΥΠΕΣ: Μοιράζει €250.000 σε 1.092 κατοίκους  <<<

Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αίτησης στα πλαίσια της 2ης Προκήρυξης, θα αποτελεί η έκδοση αρχικού Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) της υφιστάμενης κατοικίας, μετά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης. Τα αρχικά ΠΕΑ εκδίδονται από Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα πρέπει απαραίτητα να διατηρούν στο αρχείο τους λεπτομερές φωτογραφικό υλικό και οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία κρίνουν απαραίτητα, τα οποία να αποδεικνύουν την αρχική κατάσταση της κάθε οικίας. Το μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Οι ενδιαφερόμενοι αιτητές δύναται να ξεκινήσουν τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας τους αμέσως μετά την έκδοση του αρχικού ΠΕΑ κάθε οικίας, αλλά δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση όλων των εργασιών πριν την ημερομηνία υποβολής της κάθε αίτησης. 

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση επενδύσεων πριν τη δημοσίευση του λεπτομερούς Οδηγού εφαρμογής ή/και πριν την αξιολόγηση και έγκριση οποιασδήποτε αίτησης, θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των αιτητών. Το Υπουργείο δεν δεσμεύεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο για έγκριση αιτήσεων που δεν θα τηρούν τα σχετικά κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής της 2ης Προκήρυξης.

Περισσότερες πληροφορίες, θα είναι διαθέσιμες μετά τη δημοσίευση του λεπτομερούς οδηγού εφαρμογής του Σχεδίου.