Θέσεις εργασίας στο Δημόσιο οδηγούνται σήμερα στην Ολομέλεια

Τρεις κατάλογοι για θέσεις εργασίας στο Δημόσιο τίθενται ενώπιον των Βουλευτών προς ψήφιση

ΓΡΑΦΕΙ Ο

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία συνεδριάζει σήμερα 16/09, τίθεται η έγκριση τριών καταλόγων θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία.

Πιο συγκεκριμένα: 

Α’ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: 

Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριον σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021.

Β’ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: 

Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν και για την πλήρωση των οποίων διεξάγεται γραπτή εξέταση από την Ειδική Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2021.

Γ’ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: 

Κατάλογος θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για την πλήρωση των οποίων θα διεξάγεται ειδική γραπτή εξέταση από τις οικίες Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά η αξιολόγηση για επιλογή γίνεται με βάση τα ίδια κριτήρια, που καθορίζονται στους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2021.

 
16398