Θέσεις εργασίας στο Τμ. Αρχαιοτήτων / Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις

Αλλάζει ημερομηνία η εξέταση για την πλήρωση δώδεκα μόνιμων θέσεων Τεχνικών στο Τμήμα Αρχαιοτήτων

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι η προγραμματισθείσα για τις 25 Σεπτεμβρίου 2021 εξέταση για την πλήρωση δώδεκα (12) μόνιμων θέσεων Τεχνικών (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii)) μετακινείται στις 27 Νοεμβρίου 2021 προς διευκόλυνση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με συστημένη επιστολή, η οποία θα αποσταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση που είχε δηλώσει ο κάθε υποψήφιος με την αίτησή του κατά την προκήρυξη των θέσεων το 2010.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων απολογείται για την ταλαιπωρία που τυχόν προκληθεί στους υποψηφίους με την αλλαγή της ημερομηνίας.

 
15490