Τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους στην ΕΕ, κατέγραψε η Κύπρος

Σε ετήσια βάση το δημόσιο χρέος προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 100,6% σε 95,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2019

Στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2019, ο δείκτης δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ (EA19) διαμορφώθηκε στο 84,1%, σε σύγκριση με το 85,9% στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2019. 

Στην ΕΕ27, ο λόγος μειώθηκε από 79,3% σε 77,8%, στην Κύπρο από 97,8% σε 95,5% και στην Ελλάδα από 178,1% σε 176,6%, ή κατά 2,3 και 1,4 μονάδες αντίστοιχα σε Κύπρο και Ελλάδα.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018, ο δείκτης δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ μειώθηκε τόσο στη ζώνη του ευρώ (από 85,8% σε 84,1%) όσο και στην ΕΕ των 27 (από 79,6% σε 77,8%). 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Στην Κύπρο και την Ελλάδα το χρέος προς το ΑΕΠ μειώθηκε από 100,6 σε 95,5% και 181,2% σε 176,6% αντίστοιχα, ή κατά -5,1 και -4,6 μονάδες.

Τα υψηλότερα ποσοστά δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2019 σημειώθηκαν στην Ελλάδα (176,6%), στην Ιταλία (134,8%) και στην Πορτογαλία (117,7%) και τα χαμηλότερα στην Εσθονία (8,4%), στη Βουλγαρία (20,4 %) και Λουξεμβούργο (22,1%).

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2019, τρία κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2019 και 24 μειώσεις. Αύξηση της αναλογίας παρατηρήθηκε στο Λουξεμβούργο (+2,0 ποσοστιαίες μονάδες), τη Λιθουανία (+0,6) και τη Ρουμανία (+0,1). 

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ιρλανδία (-3,7), το Βέλγιο (-3,4), την Πορτογαλία (-2,4), την Ιταλία και την Κύπρο (από -2,3), Ισπανία, Γαλλία και Σλοβενία (όλες -2,0).

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2018, 4 κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2019 και είκοσι ένα μείωση, ενώ στη Γαλλία και την Ιταλία ο δείκτης παρέμεινε σταθερός. 

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στην αναλογία σημειώθηκαν στη Λιθουανία (+2,4) και στο Λουξεμβούργο (+1,1), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Κύπρο (-5,1), Στην Ιρλανδία (-4,8), στην Ελλάδα (-4,6) , Πορτογαλία και Σλοβενία (από -4,3).

Το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ο εποχικά προσαρμοσμένος λόγος ελλείμματος γενικής κυβέρνησης προς ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 0,7% τόσο στη ζώνη του ευρώ (EA19) όσο και στην ΕΕ27, και οι δύο αμετάβλητες σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2019, τα συνολικά κρατικά έσοδα στη ζώνη του ευρώ ανήλθαν στο 46,4% του ΑΕΠ, μείωση σε σύγκριση με το 46,6% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2019. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Οι συνολικές κρατικές δαπάνες στη ζώνη του ευρώ ανήλθαν στο 47,1% του ΑΕΠ, μείωση σε σύγκριση με 47,3% το προηγούμενο τρίμηνο. 

Στην ΕΕ27, τα συνολικά κρατικά έσοδα ήταν 46,1% του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2019, μείωση σε σύγκριση με το 46,2% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2019. 

Οι συνολικές κρατικές δαπάνες στην ΕΕ27 ήταν 46,7% του ΑΕΠ, μείωση σε σύγκριση με 46,9% του ΑΕΠ το προηγούμενο τρίμηνο.

ΚΥΠΕ - Αθανάσιος Αθανασίoυ