Τι προβλέπει ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός / Έσοδα & Δαπάνες

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων και δαπανών / Οι προειδοποιήσεις Κ. Πετρίδη και οι θέσεις της Επιτροπής Οικονομικών

Δαπάνες, σχεδόν, €7,2 δισεκατομμυρίων και έσοδα €6,5 δις, προβλέπει ο αναθεωρημένος κρατικός προϋπολογισμός για το 2021, ο οποίος οδηγείται αύριο (21/1) στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

Ειδικότερα και σύμφωνα με έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2021, όπως εκ νέου κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει δαπάνες (τακτικές και αναπτυξιακές) για τις οποίες ζητείται έγκριση πληρωμής, ύψους €7.158.245.905 και παρουσιάζει αύξηση δαπανών κατά 2,5% σε σύγκριση με τις αρχικά προϋπολογισθείσες και εγκριθείσες δαπάνες του προϋπολογισμού του 2020 (μη περιλαμβανομένων των τεσσάρων συμπληρωματικών προϋπολογισμών του 2020).

Σημειώνεται ότι, μετά τις τροποποιήσεις που έχουν ενσωματωθεί σε αυτόν ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων που έλαβαν χώρα μετά την καταψήφιση του αρχικού προϋπολογισμού για το έτος 2021, ο νέος προϋπολογισμός παρουσιάζεται αυξημένος κατά €339.912.290.

Τα έσοδα που προβλέπονται στον υπό αναφορά προϋπολογισμό (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών) ανέρχονται στα €6.480 εκατ., σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €5.917 εκατ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 9,5%.

Οι κυριότερες δαπάνες
Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για το 2021 συγκριτικά με το 2020, συνοψίζονται ως ακολούθως:
α

Σημειώσεις:
*Αφορούν αποδοχές προσωπικού, συντάξεις και φιλοδωρήματα.
**Αφορούν κυρίως κοινωνικές παροχές, χορηγίες προς ημικρατικούς οργανισμούς και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεισφορά προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
***Αφορούν πάγια/επενδύσεις, έργα υπό κατασκευή και συγχρηματοδοτούμενα έργα.


Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων
Περαιτέρω, οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για το 2021 συγκριτικά με το 2020, έχουν ως ακολούθως: α

Σημειώσεις:
*Αφορούν πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, μεταβιβάσεις, χορηγίες, ενοίκια, δικαιώματα και άλλα έσοδα, εξαιρουμένων εισπράξεων από δάνεια.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Οι κυριότεροι οικονομικοί δείκτες
Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών, οι κυριότεροι οικονομικοί δείκτες για την περίοδο 2019-2023 έχουν ως ακολούθως:
  Α

Οι προειδοποιήσεις Πετρίδη
Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί πως στο πλαίσιο της συζήτησης του αναθεωρημένου προϋπολογισμού στην Κ.Ε. Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, ανέφερε ότι μετά την καταψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2021, η κυβέρνηση προχώρησε στη διεξαγωγή σειράς συναντήσεων με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων και των πολιτικών παρατάξεων, ώστε να εξευρεθεί συναινετική λύση με σκοπό να καταστεί δυνατή η έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού του 2021. 

Στις εν λόγω συναντήσεις, είπε, συζητήθηκε εκτεταμένα αριθμός προτάσεων και εισηγήσεων, οι οποίες στην πλειοψηφία τους κρίνεται ότι δεν επηρεάζουν τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021.

Σύμφωνα, περαιτέρω, με τον κ. Πετρίδη, η έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού από την ολομέλεια του σώματος κρίνεται ως υψίστης σημασίας για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του κράτους, τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, καθώς και την εφαρμογή των μέτρων για την υλοποίηση των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Σε αντίθετη περίπτωση, τόνισε, η εκ μέρους της Δημοκρατίας προσφυγή στις αγορές για την άντληση της αναγκαίας ρευστότητας θα καταστεί ανέφικτη, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί αδυναμία χρηματοδότησης των δράσεων που απαιτούνται για στήριξη της οικονομίας.

Εισήγηση Επιτροπής Οικονομικών
Πάντως, σύμφωνα με την έκθεση, η Επιτροπή Οικονομικών με την έκθεσή της υποβάλλει τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό στην Ολομέλεια του σώματος, κατόπιν απόφασης της επιτροπής η οποία λήφθηκε στη συνεδρία της ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2021, για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης σε σχέση με την έγκριση ή απόρριψη αυτού από το σώμα. 

Ταυτόχρονα, επιφυλάσσει το δικαίωμα των μελών της, όπως και των υπόλοιπων βουλευτών για την υποβολή τροπολογιών στο στάδιο της κατά Κεφάλαιο και ομάδα/υποομάδα δαπανών ψήφισης σε νόμο. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σημειώνεται ότι οι τελικές θέσεις όλων των κοινοβουλευτικών πλευρών αναμένεται να διατυπωθούν κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια του σώματος. 

Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει ότι υποβάλλοντας με την παρούσα έκθεσή της τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό στην Ολομέλεια του σώματος για συζήτηση, επιφυλάσσεται ως προς τα τελικά του μεγέθη, τα οποία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν στη βάση περικοπών ειδικών κονδυλίων, όπως και της τελικής διαμόρφωσης των συνολικών δαπανών, υπό το φως της έγκρισης ή απόρριψης τροποποιήσεων σε αυτόν, οι οποίες κατατέθηκαν ή ενδέχεται να κατατεθούν εκ μέρους της κυβέρνησης ή/και βουλευτών.
 

 
20051