Τι σημαίνει το νέο σχέδιο για ΜΕΔ – Νοίκι έναντι Δόσης

Οι δανειολήπτες θα διατηρήσουν τη χρήση της περιουσίας, αλλά δεν θα έχουν την ιδιοκτησία της - Πώς θα υπολογίζεται

Με νέο σχέδιο προχωρούν οι κυπριακές αρχές με στόχο Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια πρώτης κατοικίας ή κύρια επαγγελματική στέγη μικρών επιχειρήσεων, που φιλοδοξεί να δώσει λύσεις σε ΜΕΔ αξίας περίπου 3 δισ. ευρώ. 

>>> Διαβάστε επίσης: «Κόκκινα» δάνεια €19 δις στα χέρια εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων <<<

Αν και το υπόλοιπο των δανείων αυτών εκτιμάται γύρω στα €3 δισ., οι αξίες των εξασφαλίσεων αποτιμώνται γύρω στα €2 δισ. με σχεδόν το 50% των εν λόγω δανείων και εξασφαλίσεων να βρίσκεται στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Ειδικότερα, το Σχέδιο ενοίκιο έναντι υποθήκης (mortgage-to-rent), και το οποίο αναμένεται να υποβληθεί περί τα τέλη Ιουλίου στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, θα προσφέρει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να διατηρήσουν τη χρήση της περιουσίας τους, έναντι ενοικίου, αλλά χωρίς να έχουν την ιδιοκτησία της περιουσίας, αφού αυτή θα περάσει στα χέρια της ΚΕΔΙΠΕΣ. 

Ποιοι οι δικαιούχοι – Το ποσό του ενοικίου - H διάρκεια του σχεδίου

Το σχέδιο θα αφορά ΜΕΔ με εξασφάλιση κύρια κατοικία και κύρια επαγγελματική στέγη μικρών επιχειρήσεων με αξία μέχρι €350.000

Όσον αφορά το ύψος του ενοικίου, ο μέχρι στιγμής σχεδιασμός προνοεί ένα ετήσιο ενοίκιο που θα ανέρχεται γύρω στο 3% της  αγοραίας αξίας του ακινήτου. Αν για παράδειγμα ένα ακίνητο είναι αξίας €200.000 τότε το ετήσιο ενοίκιο θα ανέρχεται στις €6.000, δηλαδή €500 το μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα καταβολής ενοικίου θα είναι μέχρι 15 χρόνια, ενώ μετά την πάροδο πέντε ετών, ο ενοικιαστής θα μπορεί να υποβάλει πρόταση εξαγοράς του ακινήτου η κυριότητα του οποίου θα περάσει στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Αν και αξιωματούχος του ΥΠΟΙΚ είχε δηλώσει στην Επιτροπή Οικονομικών ότι δεν υπάρχει πρόθεση για εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων, εξετάζεται μετά και από σχετική παρέμβαση της ΓΔ  Ανταγωνισμού η επιβολή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων ως προϋπόθεση για έγκριση του Σχεδίου. Αναμένεται ότι τα εν λόγω κριτήρια θα προσομοιάζουν με τα κριτήρια που είχαν τεθεί στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ. Ο ίδιος αξιωματούχος είχε επίσης δηλώσει ότι η Κυβέρνηση προσανατολίζεται να καταβάλλει το ενοίκιο των πιο ευάλωτων δανειοληπτών.

Πρώτα αλλαγές στην ΚΕΔΙΠΕΣ – Θα εξασφαλίσει δάνεια και από αλλού  

Ωστόσο για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτα να μετεξελιχθεί η ΚΕΔΙΠΕΣ

Με βάση το σχέδιο η κρατική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) θα πρέπει πρώτα να μετεξελιχθεί σε Εθνική Αρχή Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων με διεύρυνση των σχετικών αρμοδιοτήτων της. 

Ακολούθως θα αποκτήσει τις εξασφαλίσεις των δανείων αυτών, η κυριότητα των ακινήτων θα μεταβιβαστεί σε αυτήν και στη συνέχεια θα προσφέρει πρόγραμμα αποπληρωμής στους δανειολήπτες, έτσι ώστε να διατηρήσουν τη χρήση της οικίας τους ή της επαγγελματικής τους στέγης, καταβάλλοντας ενοίκιο. Οι τράπεζες και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων εφόσον πωλήσουν την εξασφάλιση, θα διαγράψουν το ποσό που υπερβαίνει την αξία του ακινήτου.

Παράλληλα θα χρειαστούν και τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο όπως το νόμο περί ενοικιοστασίου, ο οποίος ως έχει καθιστά πολύ δύσκολη την έξωση ενοικιαστή που δεν καταβάλλει το ενοίκιο του, αλλά και ρύθμιση για μη καταβολή μεταβιβαστικών τελών κατά την απόκτηση των ακινήτων από την ΚΕΔΙΠΕΣ στο πρότυπο των σχεδίων αναδιαρθρώσεων που εφαρμόζουν οι εμπορικές τράπεζες.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται το Υπουργείο Οικονομικών, εργάζεται στην διαφοροποίηση των υφιστάμενων δεσμεύσεων της ΚΕΔΙΠΕΣ βάσει της απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει δάνεια (εντός και εκτός τραπεζών), αφού οι όροι εντολής της ΚΕΔΙΠΕΣ αφορούν μόνο στη διευθέτηση των ΜΕΔ της πρώην ΣΚΤ και δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε απόκτηση άλλων περιουσιακών στοιχείων.

 
21619