Τι συζητά σήμερα (22/3) η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

Αποδέσμευση κονδυλίων και αποπαγοποίηση θέσεων στο Δημόσιο και Ημιδημόσιο Τομέα

Πλούσια και σήμερα (22/3) η ατζέντα συζήτησης της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής
 
Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει εγγραφή θεμάτων με την διαδικασία του αυτεπάγγελτου, συζήτηση αλλά και τελικές αποφάσεις για νομοσχέδια και προτάσεις νόμου, αιτήματα για αποδεσμεύσεις κονδυλίων αλλά και αποπαγοποίηση θέσεων στο Δημόσιο και Ημιδημόσιο τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, αναμένεται να συζητήσει: 

Α' Νομοθετική Εργασία - Συζήτηση για νομοσχέδια και νόμους

 • Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου για την Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2021 Νόμος του 2021.
 • Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020.
 • Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020.
 • Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
 • Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
 • Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.
 • Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021.

Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων για:

 • Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
 • Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο
 • Υπουργείο Οικονομικών
 • Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών
 • Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
 • Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Αποπαγοποίηση θέσεων για:

 • Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
 • Υπουργείο Οικονομικών
 • Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
 • Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.
 • Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
 • Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
 • Υφυπουργείο Τουρισμού.

Συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης:

 • Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2021 Νόμος του 2021.
 • Αποδέσμευση κονδυλίων Υπουργείου Οικονομικών, επιστολή ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2021.
 • Αποδέσμευση κονδυλίων Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, επιστολή ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2021.

Δείτε ΕΔΩ αυτούσια την ημερήσια διάταξη της επιτροπής Οικονομικών

 
23521