Τι συζητά σήμερα (23/5) η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

Συζητά πρόταση νόμου για ΦΠΑ 5% στις κατοικίες αλλά και την αποπαγοποίηση πολλών θέσεων στο Δημόσιο

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών θα τεθεί η πρόταση νόμου ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ για άρση της απαγόρευσης πλήρωσης κενών θέσεων προαγωγής στον Δημόσιο και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, αλλά και πρόταση νόμου του Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Πανίκου Λεωνίδου, η οποία θέλει να επιμηκύνει την περίοδο υποβολής δήλωσης για την εξασφάλιση του δικαιώματος καταβολής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την απόκτηση πρώτης κατοικίας (Διαβάστε σχετικό ρεπορτάζ της Brief εδώ). 

>>> Διαβάστε αυτούσια την ατζέντα της Επιτροπής <<<

Παράλληλα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών θα συζητήσει και αίτημα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης για την αποπαγοποίηση 1.415 θέσεων στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Διαβάστε σχετικό ρεπορτάζ της Brief εδώ)

Η Επιτροπή επίσης θα συζητήσει και τροποποιητικούς νόμους που αφορούν τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος και πιο συγκεκριμένα την υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών ορισμένων Δράσεων κατά της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ώστε να καθοριστούν σαφή πρότυπα καθοδήγησης των ενδοομιλικών συναλλαγών μέσω κανόνων, καθώς και η νομική βάση για συνομολόγηση συμφωνιών ενδοομιλικής τιμολόγησης, ενώ ταυτόχρονα θα συζητήσει και τροποποιητικό νόμο που αφορά τον περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών Νόμο με σκοπό τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας και σταθερότητας της ασφαλιστικής αγοράς, λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δικαιούχων στο πλαίσιο των ασφαλιστικών συμβάσεων.. 

Τέλος η επιτροπή θα συζητήσει και την αποδέσμευση κονδυλίων για το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, την Δικαστική Υπηρεσία αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε αυτούσια την ατζέντα της Επιτροπής: 

 
20888