Τι συζητά σήμερα (29/3) η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

Η ατζέντα της σημερινής συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής / Τι θα συζητήσει

Πλούσια και σήμερα (29/3) η ατζέντα συζήτησης της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. 

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει εγγραφή θεμάτων με την διαδικασία του αυτεπάγγελτου, τον προγραμματισμό εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες, συζήτηση αλλά και τελικές αποφάσεις για νομοσχέδια και προτάσεις νόμου, αιτήματα για αποδεσμεύσεις κονδυλίων αλλά και αποπαγοποίηση θέσεων στο Δημόσιο και Ημιδημόσιο τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, 12 τροποποιητικούς νόμους, 1 καταργητικό, καθώς επίσης και 7 αιτήματα για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και 9 αιτήματα για αποπαγοποίηση θέσεων στο Δημόσιο, θα εξετάσει κατά τη σημερινή (29/3) συνεδρία η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία θα συνέλθει στις 9 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξένια».

Πιο συγκεκριμένα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, αναμένεται να συζητήσει: 

Α' Νομοθετική Εργασία:

 • Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020
 • Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
 • Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
 • Ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την Εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
 • Ο περί του Αμετακλήτου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
 • Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020
 • Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμος του 2020 (Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2019/878/ΕΕ και 2019/879/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου και της Οδηγίας 2019/879/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, αντίστοιχα.)
 • Ο περί της Διάλυσης του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης (Καταργητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020
 • Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021
 • Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020

Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων για:

 • Υπουργείο Οικονομικών
 • Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
 • Υπουργείο Άμυνας
 • Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο
 • Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
 • Βουλή των Αντιπροσώπων

Αποπαγοποίηση θέσεων για:

 • Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων - Τμήμα Δημοσίων Έργων
 • Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
 • Υπουργείο Οικονομικών και Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
 • Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Τμήμα Οδικών Μεταφορών
 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων – Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
 • Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
 • Δήμος Αγίας Νάπας
 • Υπουργείο Άμυνας

Συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης:

 • Ο περί Προϋπολογισμού του Γραφείου Επιτρόπου για την Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων του 2021 Νόμος του 2021
 • Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020
 • Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 (Πρόταση νόμου της κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, βουλευτής εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας)
 • Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021
 • Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021
 • Αποδέσμευση κονδυλίων Υπουργείου Οικονομικών, επιστολή ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2021
 • Αποδέσμευση κονδυλίων Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, επιστολή ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2021
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Δείτε ΕΔΩ αυτούσια την ημερήσια διάταξη της επιτροπής Οικονομικών

 
21659