Τι συζητά σήμερα (5/4) η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών

Η ατζέντα της σημερινής (5/4) συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής / Τι θα συζητήσει

Mε μία αναβολή και μια προσθήκη θέματος συνέρχεται σήμερα (5/4) η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. 

Πιο συγκεκριμένα, 6 νόμους, , καθώς επίσης και 8 αιτήματα για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και 5 αιτήματα για αποπαγοποίηση θέσεων στο Δημόσιο, θα εξετάσει κατά τη σημερινή (5/4) συνεδρία η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, η οποία θα συνέλθει στις 9 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξένια». Παράλληλα αναβάλλεται η συζήτηση για «το πάγιο αίτημα των υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για μεταφορά του ταμείου συντάξεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας» και προστίθεται προς συζήτηση «ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2021».

Πιο συγκεκριμένα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, αναμένεται να συζητήσει: 

Α' Νομοθετική Εργασία:

 • Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.
 • Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021.
 • Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021
 • Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2021

Αποδεσμεύσεις Κονδυλίων για:

 • Υπουργείο Οικονομικών
 • Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
 • Αστυνομία
 • Ελεγκτική Υπηρεσία
 • Υπουργείο Υγείας
 • Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Αποπαγοποίηση θέσεων για:

 • Υφυπουργείο Τουρισμού
 • Δήμος Λάρνακας
 • Δήμος Λατσιών
 • Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
 • Υπουργείο Εσωτερικών

Συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης:

 • Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020
 • Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
 • Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
 • Ο περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την Εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
 • Ο περί του Αμετακλήτου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
 • Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020
 • Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμος του 2020
 • Ο περί της Διάλυσης του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης (Καταργητικός) Νόμος του 2021
 • Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020
 • Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020
   

Δείτε ΕΔΩ αυτούσια την ημερήσια διάταξη της επιτροπής Οικονομικών

 
16318
Thumbnail