Την ανάγκη στήριξης των ΜμΕ, τόνισε ο Μάριος Παναγίδης

Τι ανέφερε ο ΓΔ Υπουργείου Ενέργειας στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας ΕΕ


Την ανάγκη στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μάριος Παναγίδης σε παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας για θέματα Εσωτερικής Αγοράς και Βιομηχανίας, στο πλαίσιο της Σλοβενικής Προεδρίας. Παράλληλα, σημείωσε πως το πακέτο «Fit for 55» της ΕΕ, αποτελεί μία ευκαιρία για τον μετασχηματισμό, τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή των βιομηχανιών σε ένα νέο παγκόσμιο περιβάλλον.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, το Συμβούλιο διεξήγαγε πολιτική συζήτηση γύρω από τη νέα, φιλόδοξη δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Fit for 55» («Προσαρμογή στον στόχο του 55%»), η οποία στοχεύει στη μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55% που έχει θέσει η ΕΕ για το 2030.
 
Η προτεινόμενη δέσμη προτάσεων περιλαμβάνει νομοθετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες πολιτικής για επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μία δίκαιη, ανταγωνιστική και πράσινη ευρωπαϊκή οικονομία. Η συζήτηση στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας για θέματα Εσωτερικής Αγοράς και Βιομηχανίας, εστιάστηκε στο πώς τα νέα μέτρα θα επηρεάσουν τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.

Ο κ. Παναγίδης εξέφρασε, επίσης, την ανησυχία του για την άνοδο των τιμών της ενέργειας και τις αρνητικές συνέπειές τους.

Το Συμβούλιο έθεσε, επίσης, στο μικροσκόπιό του την ανάγκη σχεδιασμού νέων πολιτικών για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την περαιτέρω προώθηση της ενιαίας αγοράς.
 
Όσον αφορά στο επιμέρους ζήτημα του εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, ο κ. Παναγίδης ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί πολύ σημαντική την προσπάθεια απλοποίησης των νομοθεσιών προς όφελος των ΜμΕ.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη έκθεση αποτελεσμάτων της Ομάδας Επιβολής των Κανόνων για την Ενιαία Αγορά (SMET). Η Σλοβένικη Προεδρία, ενημέρωσε, επίσης, τα κράτη μέλη για την πρόοδο των εργασιών σχετικά με τo Ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

(ΚΥΠΕ)