Τμ. Φορολογίας:Αυτές οι υπηρεσίες γίνονται διαδικτυακά/τηλεφωνικά

Εξυπηρέτηση κοινού από το Τμήμα Φορολογίας στo πλαίσιo εφαρμογής των μέτρων COVID 19

Στo πλαίσιo εφαρμογής των μέτρων για περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, το Τμήμα Φορολογίας προτρέπει το κοινό να αποφεύγει τις επισκέψεις στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία και να διεκπεραιώνει τις εργασίες του ηλεκτρονικά εκεί και όπου είναι δυνατό.

Υπηρεσίες οι οποίες την περίοδο αυτή παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση και οι οποίες  μπορούν να διεκπεραιωθούν είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα με αντίστοιχη καθοδήγηση: 
δ

 
15413