Τον αντικαταστάτη Κωλέττα αναζητεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

Όλες οι πληροφορίες για τη προκήρυξη θέσης Διευθυντή ΤΟΜ, η οποία θα κενωθεί την 1η Νοεμβρίου

Σε τροχιά αναζήτησης του αντικαταστάτη του Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, ενόψει της επικείμενης αφυπηρέτησης του νυν Διευθυντή Σωτήρη Κωλέττα, την 1η Νοεμβρίου, βρίσκεται το κράτος. Μάλιστα, χθες (20/9) προχώρησε στην προκήρυξη της εν λόγω θέσης μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Προκήρυξη, «γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τη θέση Διευθυντή Τμήμα Οδικών Μεταφορών, η οποία αναμένεται να κενωθεί από 1.11.2019 λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της». 

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και η Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα έχει ως εξής: Α15 - €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813 και Α16 - €71.020, 73.640, 76.260, 78.880, 81.500, 84.120 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

>>> ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΕΔΩ <<<

Καθήκοντα-ευθύνες
Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, 
έχουν ως εξής:

 • Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.
 • Εφαρμόζει τις σχετικές με τις αρμοδιότητες του Τμήματος νομοθεσίες και ασκεί τις εξουσίες που του παρέχονται από αυτές.
 • Συμβουλεύει πάνω σε θέματα της αρμοδιότητάς του και ιδιαίτερα σε σχέση με την εύρυθμη λειτουργία και ανάπτυξη των χερσαίων συγκοινωνιών και μεταφορών.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα
Τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης είναι:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Νομικά (συμπεριλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μηχανολογική Μηχανική.
  ***Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.
 • Δεκαετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.
 • Πολύ καλή γνώση των τοπικών μεταφορικών συνθηκών και των θεμάτων χερσαίων συγκοινωνιών και μεταφορών.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Υποβολή αιτήσεων
Αξίζει να σημειωθεί πως, αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00.

Τονίζεται ότι, για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην «Αριάδνη». Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη. Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Επισημαίνεται, δε, πως η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί πως, σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Επίσης, άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Σημειώνεται, τέλος, πως αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

***Αν ψάχνετε δουλειά, στo ergodotisi.com, την κορυφαία ιστοσελίδα αναζήτησης εργασίας στην Κύπρο, μπορείτε να βρείτε καθημερινά δεκάδες νέες θέσεις εργασίας ανά κατηγορία και ανά επαρχία. Όλες οι πληροφορίες ΕΔΩ.

Μάριος Αδάμου
 
10716
Thumbnail